Nazwisko i imię / hasło:
Lilia.
Tytuł:
Lilia niebieska, odor Ná Kotwicy Zbawienney tamuiąca. Ná ochłodę Duszom Chrystusowym Krwią drogą odkupionym. Wystawiona przez pewnego Oyca Zakonu S. B. W. Opactwa Supraslskiego. A za Dozwoleniem Starszych do Druku podana. W Supraslu w Drukárni OO. Bazylianow Unitow, Roku 1721.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1721.
Komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 567[568], k. 3. Def.: brak 2-ch kart po tytule (początku dedykacji); pełny egz.: k. 12, s. 567[568], k. 3. Opr.: deski obciągnięte barwioną skórą z ozdobnym złotym tłoczeniem. Estr. XXI, s. 274; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 45; Guseva I, poz. 253.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 62. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 62 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1293 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1293 (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 111/V.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 099 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5202
Całość:
Lilia.

Lilia niebieska, odor Ná Kotwicy Zbawienney tamuiąca. Ná ochłodę Duszom Chrystusowym Krwią drogą odkupionym. Wystawiona przez pewnego Oyca Zakonu S. B. W. Opactwa Supraslskiego. A za Dozwoleniem Starszych do Druku podana. W Supraslu w Drukárni OO. Bazylianow Unitow, Roku 1721.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1721.

w 8ce, k. 10, s. 567[568], k. 3.
Def.: brak 2-ch kart po tytule (początku dedykacji); pełny egz.: k. 12, s. 567[568], k. 3.

Opr.: deski obciągnięte barwioną skórą z ozdobnym złotym tłoczeniem.

Estr. XXI, s. 274; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 45; Guseva I, poz. 253.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 62.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 62 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1293 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1293 (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 111/V.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 099 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 5202