Nazwisko i imię / hasło:
Liberiusz Jacek.
Tytuł:
Gwiazda Morzka Naswiętsza Panna Marya Trzydziestą Kazan Ná Hymn Aue Maris Stella, po rożnych w Krákowie Kośćiołách Od X. Iacka Liberivsza S. TD. Proboszczá Kośćiołá Bozego Ciala [sic] Canonicorum Regularium ná Káźimierzu przy Krakowie Pobożnemu Audytorowi Zalecona. W Krakowie, W Drukárni Stanisława Piotrkowczyka, I. K. M. Typogr. Roku Pańskiego M.DC.LXX.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Stanisława Piotrkowczyka, 1670.
Komentarz:
w 4ce, k. 14, s. 688, k. 5. Opr.: pergamin. Estr. XXI, s. 261 (tu mylnie: w 8ce); Guseva I, poz. 252.
Proweniencja:
Prow.: Józef Wągrodzki zapiska na wyklejce okładki górnej: Josephi Wągrodzki. Piotr Rogotworski przekreślone zapiski na karcie tyt.: Ex Catalogo Librorum Rndi Petri Rogotworski Parochi Starosrebiens[is] Ex Libris [...] Petri Rogotworski Parochi Starosrebiensis mpp. Hic liber donatus est ab Ado R Petro Rogotworski olim parocho Starosrebiens. Walenty Tomaszewski przekreślony zapiska na karcie tyt.: Ex libris Rndi Valentini Tomaszewski vicarii Starosreb. mp Walenty Tomaszewski / Franciszek Rygocki przekreślona zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Rndi Francisci Rygocki Parochi Starozreben[sis] / Legatis testamento Rndi Tomaszewski / 1706. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–3–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 37 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.45 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15256
Całość:
Liberiusz Jacek.

Gwiazda Morzka Naswiętsza Panna Marya Trzydziestą Kazan Ná Hymn Aue Maris Stella, po rożnych w Krákowie Kośćiołách Od X. Iacka Liberivsza S. TD. Proboszczá Kośćiołá Bozego Ciala [sic] Canonicorum Regularium ná Káźimierzu przy Krakowie Pobożnemu Audytorowi Zalecona. W Krakowie, W Drukárni Stanisława Piotrkowczyka, I. K. M. Typogr. Roku Pańskiego M.DC.LXX.

Kraków, druk. Stanisława Piotrkowczyka, 1670.

w 4ce, k. 14, s. 688, k. 5.

Opr.: pergamin.

Estr. XXI, s. 261 (tu mylnie: w 8ce); Guseva I, poz. 252.

Prow.:
Józef Wągrodzki
zapiska na wyklejce okładki górnej: Josephi Wągrodzki.

Piotr Rogotworski
przekreślone zapiski na karcie tyt.:
Ex Catalogo Librorum Rndi Petri Rogotworski Parochi Starosrebiens[is]
Ex Libris [...] Petri Rogotworski Parochi Starosrebiensis mpp.
Hic liber donatus est ab Ado R Petro Rogotworski olim parocho Starosrebiens.

Walenty Tomaszewski
przekreślony zapiska na karcie tyt.: Ex libris Rndi Valentini Tomaszewski vicarii Starosreb. mp

Walenty Tomaszewski / Franciszek Rygocki
przekreślona zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Rndi Francisci Rygocki Parochi Starozreben[sis] / Legatis testamento Rndi Tomaszewski / 1706.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–3–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 37 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.45 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15256