Nazwisko i imię / hasło:
Laudum.
Tytuł:
Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1698).
Komentarz:
folio, k. 6. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. brak; Guseva I, poz. 250.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 15
Całość:
Laudum.

Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698.

B. m., b. r. (1698).

folio, k. 6.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. brak; Guseva I, poz. 250.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 15