Nazwisko i imię / hasło:
Lambert Joseph.
Tytuł:
Kazania na Niedziele całego Roku, y Swięta. Nauki wielce do zbawienia potrzebne zawierające, z Francuskiego na Polski język przełozone przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu teologa, na pomoc mającym staranie koło dusz do druku podane. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu Roku P. 1752.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1752.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 412, k. 1, s. 320, k. 1. Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 30–31 (tu mylnie: s. 412, 326 i 70);Guseva I, poz. 248.
Proweniencja:
Prow.: Jan Poszakowski / Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Ad locupletissimam Bibliothecam Arcis Nesvisiensis /... Principis / Michaelis Casimiri Ducis Radziwiłł /... hoc qualecunq[ue] Opus addit /... Hujus Libri Interpres / et Auctor / mp. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.45 (zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20256 [adl. 1]
Całość:
Lambert Joseph.

Kazania na Niedziele całego Roku, y Swięta. Nauki wielce do zbawienia potrzebne zawierające, z Francuskiego na Polski język przełozone przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu teologa, na pomoc mającym staranie koło dusz do druku podane. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu Roku P. 1752.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1752.

w 4ce, k. 1, s. 412, k. 1, s. 320, k. 1.

Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 30–31 (tu mylnie: s. 412, 326 i 70);Guseva I, poz. 248.

Prow.:
Jan Poszakowski / Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Ad locupletissimam Bibliothecam Arcis Nesvisiensis /... Principis / Michaelis Casimiri Ducis Radziwiłł /... hoc qualecunq[ue] Opus addit /... Hujus Libri Interpres / et Auctor / mp.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.45 (zapiska na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 20256 [adl. 1]