Nazwisko i imię / hasło:
Refleksje.
Tytuł:
Reflexie XXIV. O Milosierdziu [sic] Boskim Po Francusku napisane od Siostry Ludowiki od Miłosierdzia Karmelitanki Bossey na świecie nazwaney Ludowiki Francuskiey de la Baume Xiężney de la Valiere [Louise Françoise de La Vallière] a na Polski Język przetłumaczone przez Iendrzeia Chryzostoma na Załuskach Załuskiego Biskupa Warminskiego S. P. R. Xiążecia Kanclerza Wielkiego Koronnego. Przytym są: dołożone; te Traktaty: 1. Akty strzeliste y westchnienia Dawidowe. Pag: 25. 2. Naybliższa do doskonałości droga, miłość Boża. P. 40. 3. Nauka o rozeznaniu Duchow. P. 43. 4. X. Kaspra Drużbickiego Soc. Iesu Dyscypliny duszne. P. 53. 5. Uwagi Chrześciańskie na każdy dzień Miesiąca. P. 67. 6. Modlitwy y Akty y różne Nabożenstwa z Francuskiego tłumaczone. P. 91. et 107. Przedrukowane w Typografii Kaliskiey Soc: Iesu. a Wielkiemu Imieniowi Jaśnie Wielmożney JMci Pani Maryi Anny z Marchionow d`Arquien de La Grange Wielopolskiey Kanclerzyney Wielkiey Koronney Przy Imieninach od Autora Synowca J. Z. R. K. Konsekrowane Roku MDCCXXX.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.
Komentarz:
folio, k. 2, s. 158 (właściwie: s. 156, pominięte s. 67, 68). Wydanie tytułowe edycji z r. 1690: Reflexie O Miłosierdziu Boskim. – Oprócz nowej karty tyt. dodano kartę, na której: Do Czytelnika Przestroga, pióra Józefa Andrzeja Załuskiego. Wydrukowane na s. 25-52 pisma stanowią razem dziełko Pierre’a Boriau Deschamps-Neufs: Ochłody Duszy do Boga przystępującej, w drodze Bożey postępuiącey y z Bogiem złączoney. Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 3, s. 158); odpis karty tytułowej z egz. Bibl. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 132 (pod hasłem: La Valiere); Guseva I, poz. 520.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 184 (naklejka na grzbiecie). Sygn. nieustalona: [.] 22do (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1155
Całość:
Refleksje.

Reflexie XXIV. O Milosierdziu [sic] Boskim Po Francusku napisane od Siostry Ludowiki od Miłosierdzia Karmelitanki Bossey na świecie nazwaney Ludowiki Francuskiey de la Baume Xiężney de la Valiere [Louise Françoise de La Vallière] a na Polski Język przetłumaczone przez Iendrzeia Chryzostoma na Załuskach Załuskiego Biskupa Warminskiego S. P. R. Xiążecia Kanclerza Wielkiego Koronnego. Przytym są: dołożone; te Traktaty: 1. Akty strzeliste y westchnienia Dawidowe. Pag: 25. 2. Naybliższa do doskonałości droga, miłość Boża. P. 40. 3. Nauka o rozeznaniu Duchow. P. 43. 4. X. Kaspra Drużbickiego Soc. Iesu Dyscypliny duszne. P. 53. 5. Uwagi Chrześciańskie na każdy dzień Miesiąca. P. 67. 6. Modlitwy y Akty y różne Nabożenstwa z Francuskiego tłumaczone. P. 91. et 107. Przedrukowane w Typografii Kaliskiey Soc: Iesu. a Wielkiemu Imieniowi Jaśnie Wielmożney JMci Pani Maryi Anny z Marchionow d`Arquien de La Grange Wielopolskiey Kanclerzyney Wielkiey Koronney Przy Imieninach od Autora Synowca J. Z. R. K. Konsekrowane Roku MDCCXXX.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.

folio, k. 2, s. 158 (właściwie: s. 156, pominięte s. 67, 68).
Wydanie tytułowe edycji z r. 1690: Reflexie O Miłosierdziu Boskim. – Oprócz nowej karty tyt. dodano kartę, na której: Do Czytelnika Przestroga, pióra Józefa Andrzeja Załuskiego.
Wydrukowane na s. 25-52 pisma stanowią razem dziełko Pierre’a Boriau Deschamps-Neufs: Ochłody Duszy do Boga przystępującej, w drodze Bożey postępuiącey y z Bogiem złączoney.
Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 3, s. 158); odpis karty tytułowej z egz. Bibl. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 132 (pod hasłem: La Valiere); Guseva I, poz. 520.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 184 (naklejka na grzbiecie).

Sygn. nieustalona: [.] 22do (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / г 1155