Nazwisko i imię / hasło:
L. G. (krypt.)
Tytuł:
zob. Górka Ludwik (Affekty Nabozne 1700).
Całość:
L. G. (krypt.)

zob. Górka Ludwik (Affekty Nabozne 1700).