Nazwisko i imię / hasło:
Kwiatkiewicz Jan.
Tytuł:
Supplex Libellus.

Na odwrocie karty tytułowej: Svpplex Libellus Pro Deo Ad animam peccatricem Sev Rationes Aeternae Contra Hominum noxas Item Invitatio Gemina, Et Parodiae Geminae, Carmen de Aeternitnte [sic] Operâ Joannis Kwiatkiewicz Societ. Iesu Sacerdotis. Anno Domini 1687.

Na drugiej karcie tytułowej: Supplika Wnieśiona Za Bogiem Do Grzesznika: Abo Wywody Niezbyte Przećiw Grzechom: Nad to Zapraszánie Dwoiákie: Y pienia o Nayświętszy Pannie Przydáne Pienie o wiecznośći przez tegoż Kápłáná Societatis Jesu. Roku Panskiego 1687.

Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kalisz, druk. Jezuitów), 1687.
Komentarz:
w 12ce, k. 163. Opr.: skóra. Estr. XX, s. 428 (tu mylnie: w 16ce, k. 160); Guseva I, poz. 246.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1357 (zapiska na karcie ochr. górnej). Sygn. nieustalone: x=j=XV (zapiska na wyklejce okładki górnej); 51; 1–12 (zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5910
Całość:
Kwiatkiewicz Jan.

Supplex Libellus.

Na odwrocie karty tytułowej: Svpplex Libellus Pro Deo Ad animam peccatricem Sev Rationes Aeternae Contra Hominum noxas Item Invitatio Gemina, Et Parodiae Geminae, Carmen de Aeternitnte [sic] Operâ Joannis Kwiatkiewicz Societ. Iesu Sacerdotis. Anno Domini 1687.

Na drugiej karcie tytułowej: Supplika Wnieśiona Za Bogiem Do Grzesznika: Abo Wywody Niezbyte Przećiw Grzechom: Nad to Zapraszánie Dwoiákie: Y pienia o Nayświętszy Pannie Przydáne Pienie o wiecznośći przez tegoż Kápłáná Societatis Jesu. Roku Panskiego 1687.

B. m. (Kalisz, druk. Jezuitów), 1687.

w 12ce, k. 163.

Opr.: skóra.

Estr. XX, s. 428 (tu mylnie: w 16ce, k. 160); Guseva I, poz. 246.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1357 (zapiska na karcie ochr. górnej).

Sygn. nieustalone: x=j=XV (zapiska na wyklejce okładki górnej); 51; 1–12 (zapiska na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5910