Nazwisko i imię / hasło:
Kuszewicz Paweł.
Tytuł:
Prawa Chełmienskiego Poprawionego y z Łáćińskiego ięzyka ná Polski Przetłvmaczonego, Xiąg Pięcioro. Ku Pospolitemu Pożytkowi. Przez Pawła Kvszewica z Chełmna. Plato Lib. V. de Legib. Magna est virtus & victoria, Patrijs legibus obtemperare, & in co seipsum vincere. Cum licentia Superiorum. W Poznaniu Roku Páńskiego 1697. Nakłádem Janá Tobiaszá Kellerá, Bibliopole Poznańskiego y Wárszáwskiego.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Tobiasza Kellera, 1697.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 208, k. 7. Opr.: półskórek. Estr. XX, s. 408–409; Guseva I, poz. 243.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22227
Całość:
Kuszewicz Paweł.

Prawa Chełmienskiego Poprawionego y z Łáćińskiego ięzyka ná Polski Przetłvmaczonego, Xiąg Pięcioro. Ku Pospolitemu Pożytkowi. Przez Pawła Kvszewica z Chełmna. Plato Lib. V. de Legib. Magna est virtus & victoria, Patrijs legibus obtemperare, & in co seipsum vincere. Cum licentia Superiorum. W Poznaniu Roku Páńskiego 1697. Nakłádem Janá Tobiaszá Kellerá, Bibliopole Poznańskiego y Wárszáwskiego.

Poznań, nakł. Tobiasza Kellera, 1697.

w 4ce, k. 4, s. 208, k. 7.

Opr.: półskórek.

Estr. XX, s. 408–409; Guseva I, poz. 243.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

BAN: XXIX / б 22227