Nazwisko i imię / hasło:
Kranitz von Wertheim, Georg.
Tytuł:
Delicye Zięmie [sic] Włoskiey, Abo Prawdźiwe, y istotne Opisánie, co tylko we Włoskich Kráiách, po Wálnych á Głownych Miástách, y w káżdym mieyscu, od Stárożytnośći, Kośćiołow, Páłácow, Pyrámid, Ogrodow, Nagrobkow, &c. y inszych wielu, do widzenia godnych, znáyduie się Raritet. Z Doskonáłym Drog, y odległośći (iednego od drugiego) Miástá, Miásteczká, Wśi, Austeryey, etc. okrysleniem. Przytym y Opisanie Monety, Káżdemu Ciekáwemu w czytániu powabne, y Peregrynántom w te tám Kráie, zbyt wygodne, potrzebne y pożyteczne. Przez iednego Anonima, z Niemieckiego ná Polski, przetłumaczone ięzyk: Z doskonalszym przydátkiem y Opisániem niektorych Mieysc.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1665.
Komentarz:
w 12ce, k. 6, s. 281 (właściwie: s. 282, dwa razy wybita s. 216), k. 8. [w kolofonie:] W Krakowie, V Schedlow, I. K. M. Typogr. Roku P. 1665. Tłumaczył Jan Aleksander Żędzianowski. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 126–127 (pod hasłem: Delicye), XXXV, s. 198 (pod hasłem: Żędzianowski); Guseva I, poz. 82.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1000 (zapiska na karcie ochr. górnej). Zapiska na karcie ochr. górnej: Basseus [Nicolaus Bassaeus był autorem przedmowy do jednego z niemieckich wydań Delicji].
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6581 adl. 1
Całość:
Kranitz von Wertheim, Georg.

Delicye Zięmie [sic] Włoskiey, Abo Prawdźiwe, y istotne Opisánie, co tylko we Włoskich Kráiách, po Wálnych á Głownych Miástách, y w káżdym mieyscu, od Stárożytnośći, Kośćiołow, Páłácow, Pyrámid, Ogrodow, Nagrobkow, &c. y inszych wielu, do widzenia godnych, znáyduie się Raritet. Z Doskonáłym Drog, y odległośći (iednego od drugiego) Miástá, Miásteczká, Wśi, Austeryey, etc. okrysleniem. Przytym y Opisanie Monety, Káżdemu Ciekáwemu w czytániu powabne, y Peregrynántom w te tám Kráie, zbyt wygodne, potrzebne y pożyteczne. Przez iednego Anonima, z Niemieckiego ná Polski, przetłumaczone ięzyk: Z doskonalszym przydátkiem y Opisániem niektorych Mieysc.

Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1665.

w 12ce, k. 6, s. 281 (właściwie: s. 282, dwa razy wybita s. 216), k. 8.
[w kolofonie:] W Krakowie, V Schedlow, I. K. M. Typogr. Roku P. 1665.
Tłumaczył Jan Aleksander Żędzianowski.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 126–127 (pod hasłem: Delicye), XXXV, s. 198 (pod hasłem: Żędzianowski); Guseva I, poz. 82.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1000 (zapiska na karcie ochr. górnej).

Zapiska na karcie ochr. górnej: Basseus [Nicolaus Bassaeus był autorem przedmowy do jednego z niemieckich wydań Delicji].

BAN: XXIX / a 6581 adl. 1