Nazwisko i imię / hasło:
Korsak Jan.
Tytuł:
Korona Nie iuż ze dwunástu gwiazd świetnych, ale ze dni swiętych, Honorowi Matki Boskiey dedykowánych złozona; álbo Historye, reflexye y przysługi ná rożne Festa Maryi Pánny służące, Krolewskie Jey Stopy, oraz dobrodźieystwa Polskiemu Krolestwu świadczone Koronuiące. Od Autora z drobnemi punktámi honoru Maryi stáwáiącego, rázem z prochem do Stop Jey Páńskich lecącego Pewnego Kapłana S. J. Prowincyi Litewskiey w roku 1748 opisane.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Supraśl, druk. Bazylianów), b. r. (1748).
Komentarz:
w 8ce, k. 27, s. 228, k. 8 (Przydatek do Swiąt Uroczystych Mátki Boskiey). Estr. XX, s. 103; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 143; Guseva I, poz. 231. [współwyd.:] Korsak Jan. Festa Matki Boskiey Przenayświętszey Maryi Panny nie Uroczyste iednak po rożnych kraiach solenne w Roku 1748 opisane. w 8ce, k. 1, s. 136. Opr.: półskórek. Estr. XVI, s. 202 (niedokładnie); Guseva I, poz. 231.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ślad po ekslibrisie KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 51. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 5[1]mo (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 665; 1350 (naklejki na grzbiecie); 111/III.50 (zapiska na wyklejce okładki górnej); Theol. 1350 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5996
Całość:
Korsak Jan.

Korona Nie iuż ze dwunástu gwiazd świetnych, ale ze dni swiętych, Honorowi Matki Boskiey dedykowánych złozona; álbo Historye, reflexye y przysługi ná rożne Festa Maryi Pánny służące, Krolewskie Jey Stopy, oraz dobrodźieystwa Polskiemu Krolestwu świadczone Koronuiące. Od Autora z drobnemi punktámi honoru Maryi stáwáiącego, rázem z prochem do Stop Jey Páńskich lecącego Pewnego Kapłana S. J. Prowincyi Litewskiey w roku 1748 opisane.

B. m. (Supraśl, druk. Bazylianów), b. r. (1748).

w 8ce, k. 27, s. 228, k. 8 (Przydatek do Swiąt Uroczystych Mátki Boskiey).

Estr. XX, s. 103; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 143; Guseva I, poz. 231.

[współwyd.:] Korsak Jan. Festa Matki Boskiey Przenayświętszey Maryi Panny nie Uroczyste iednak po rożnych kraiach solenne w Roku 1748 opisane.
w 8ce, k. 1, s. 136.

Opr.: półskórek.

Estr. XVI, s. 202 (niedokładnie); Guseva I, poz. 231.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ślad po ekslibrisie KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 51.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 5[1]mo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 665; 1350 (naklejki na grzbiecie); 111/III.50 (zapiska na wyklejce okładki górnej); Theol. 1350 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5996