Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constitucye Seymu Walnego Ordynaryinego Szescniedzielnego Wárszáwskiego. Roku Páńskiego M.DC.XC. Dniá XVI. Styczniá zaczętego. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie w Drukárni Mikołaia Alexandra Schedla, I. K. M. Ord. Typogr.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, b. r. (1690).
Komentarz:
folio, k. 1, s. 28. Def.: brak Konstytucji W. X. Litewskiego (s. 21) – uzupełnione rękopiśmienie (k. 12). W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 59; Budzyk, poz. III. 215; Guseva I, poz. 217.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 7
Całość:
Konstytucje.

Constitucye Seymu Walnego Ordynaryinego Szescniedzielnego Wárszáwskiego. Roku Páńskiego M.DC.XC. Dniá XVI. Styczniá zaczętego. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie w Drukárni Mikołaia Alexandra Schedla, I. K. M. Ord. Typogr.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, b. r. (1690).

folio, k. 1, s. 28.
Def.: brak Konstytucji W. X. Litewskiego (s. 21) – uzupełnione rękopiśmienie (k. 12).

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 59; Budzyk, poz. III. 215; Guseva I, poz. 217.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 7