Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constitvcie Seymv Walnego Koronnego, W Wárszáwie, Roku Páńskiego, M.DC.VII. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká. Roku Pańskiego, 1607.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1607.
Komentarz:
folio, s. 6. Def.: brak s. 7–48 oraz 10 kart (Uniwersał poborowy ... w roku 1607 uchwalony). W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603) Estr. XX, s. 41; Budzyk, poz. III. 6; Guseva I, poz. 211.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4546 adl. 2
Całość:
Konstytucje.

Constitvcie Seymv Walnego Koronnego, W Wárszáwie, Roku Páńskiego, M.DC.VII. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká. Roku Pańskiego, 1607.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1607.

folio, s. 6.
Def.: brak s. 7–48 oraz 10 kart (Uniwersał poborowy ... w roku 1607 uchwalony).

W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603)

Estr. XX, s. 41; Budzyk, poz. III. 6; Guseva I, poz. 211.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4546 adl. 2