Nazwisko i imię / hasło:
Abramowicz Adam.
Tytuł:
Kazania niedzielne Jaśnie Wielmożnemu w Bogu Nayprzewielebnieyszemu Jego Mośći X. Hrabi na Zasławiu, Bychowie, Dąbrownie, &&. Jozefowi Sapiezie, Biskupowi Dyocezaryeńskiemu, Koadjutorowi Biskupstwa Wileńskiego, Referendarzowi Wielkiemu W. X. L. od Autora ofiarowane. Pierwsza częsc Roku 1753. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akadem. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1753.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 606, tabl. 1 (portret bpa Józefa Sapiehy). Opr.: karton, jedwab. – Kazania niedzielne Jaśnie Wielmożnemu w Bogu Nayprzewielebnieyszemu Jego Mośći X. Hrabi na Zasławiu, Bychowie, Dąbrownie, &&. Jozefowi Sapiezie, Biskupowi Dyocezaryeńskiemu, Koadjutorowi Biskupstwa Wileńskiego, Referendarzowi Wielkiemu W. X. L. od Autora ofiarowane. Częsc druga. Roku 1753. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akadem. Soc. Jesu. w 8ce, k. 1, s. 536, k. 6. Opr.: karton, jedwab. Estr. XII, s. 7; Guseva I, poz. 2, 3.
Proweniencja:
Prow.: Cz. I Konstancja Sapieżyna/ RKKS: poz. O 49. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 49 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 967 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 210 v., poz. 967). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111/V.3 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Cz. II Konstancja Sapieżyna// oprawa identyczna z cz. I. RKKS: poz. O 49. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1290 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 5995 (Cz. I) BAN: XXIX / a 601 (Cz. II)
Całość:
Abramowicz Adam.

Kazania niedzielne Jaśnie Wielmożnemu w Bogu Nayprzewielebnieyszemu Jego Mośći X. Hrabi na Zasławiu, Bychowie, Dąbrownie, &&. Jozefowi Sapiezie, Biskupowi Dyocezaryeńskiemu, Koadjutorowi Biskupstwa Wileńskiego, Referendarzowi Wielkiemu W. X. L. od Autora ofiarowane. Pierwsza częsc Roku 1753. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akadem. Soc. Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1753.

w 8ce, k. 8, s. 606, tabl. 1 (portret bpa Józefa Sapiehy).

Opr.: karton, jedwab.

– Kazania niedzielne Jaśnie Wielmożnemu w Bogu Nayprzewielebnieyszemu Jego Mośći X. Hrabi na Zasławiu, Bychowie, Dąbrownie, &&. Jozefowi Sapiezie, Biskupowi Dyocezaryeńskiemu, Koadjutorowi Biskupstwa Wileńskiego, Referendarzowi Wielkiemu W. X. L. od Autora ofiarowane. Częsc druga. Roku 1753. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akadem. Soc. Jesu.
w 8ce, k. 1, s. 536, k. 6.

Opr.: karton, jedwab.

Estr. XII, s. 7; Guseva I, poz. 2, 3.

Prow.:
Cz. I
Konstancja Sapieżyna/
RKKS: poz. O 49.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 49 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 967 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 210 v., poz. 967).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111/V.3 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Cz. II
Konstancja Sapieżyna//
oprawa identyczna z cz. I.
RKKS: poz. O 49.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1290 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 5995 (Cz. I)
BAN: XXIX / a 601 (Cz. II)