Nazwisko i imię / hasło:
Konfederacja.
Tytuł:
Confoederacya Generalna Omnivm Ordinvm Regni Et Magni Dvcatvs Lithvaniae. Ná Conwokácyey Głowney Wárszáwskiey vchwalona Roku Páńskiego, 1674. Dniá 15. Mieśiącá Styczniá.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Stanisława Piotrkowczyka), b. r. (1674).
Komentarz:
folio, s. 48. Tytuł nagłówkowy. Pierwsza pozycja w klocku złożonym z 44 druków i 5 rękopisów. Zaczyna omyłkowo wklejona karta tytułowa adligatu 2: Przywileie y constitucie seymowe za pánowánia Iego Krolewskiey Mći Iana III. Roku Páńskiego M. DC. LXXVI. Rękopisy: 1. (po adl. 2): Subsidium Reipublicae generalis contributionis; na końcu tekstu: Cracoviae reimpressum, Typis Schedelianis S. R. M. ordinarijs. Anno ... M.DC.LXXVI (s. 1–14); 2. (po adl. 3): Constitucie Wielkiego Xięstwa Littew. [1678] (s. 46–73) oraz 3.: Constitucye seymu walnego ordinaryinego szesc niedzielnego w Grodnie R. Panskiego M. DC LXXVIII dniá XV Grudnia odprawuiącego się; na końcu: W Grodnie Typis Menoritanis Anno M. DC. LXX IX (s. 1–58); 4. (po adl. 4): Instruktarz wybierania Cła pod tytułem, auctyiá [sic] Subsidiorum..., w Roku 1679 na Seymie Szescią Niedzielnym Grodzienskim Pozwolonego (k. 4); 5 (po adl. 7): Constytucye W. X. Litt. Roku 1690 Mca Stycznia dnia 16 w Warszawie Pospolite Ruszenie W. X. Litt. (k. 12). Opr.: skóra. Estr. XX, s. 18; Budzyk, poz. III. 197; Guseva I, poz. 208.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 28/1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 168 (naklejka na grzbiecie); 416 (zapiska na karcie tytułowej klocka); 99/Х.11 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 9 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 1a
Całość:
Konfederacja.

Confoederacya Generalna Omnivm Ordinvm Regni Et Magni Dvcatvs Lithvaniae. Ná Conwokácyey Głowney Wárszáwskiey vchwalona Roku Páńskiego, 1674. Dniá 15. Mieśiącá Styczniá.

B. m. (Kraków, druk. Stanisława Piotrkowczyka), b. r. (1674).

folio, s. 48.
Tytuł nagłówkowy.

Pierwsza pozycja w klocku złożonym z 44 druków i 5 rękopisów. Zaczyna omyłkowo wklejona karta tytułowa adligatu 2: Przywileie y constitucie seymowe za pánowánia Iego Krolewskiey Mći Iana III. Roku Páńskiego M. DC. LXXVI.
Rękopisy: 1. (po adl. 2): Subsidium Reipublicae generalis contributionis; na końcu tekstu: Cracoviae reimpressum, Typis Schedelianis S. R. M. ordinarijs. Anno ... M.DC.LXXVI (s. 1–14); 2. (po adl. 3): Constitucie Wielkiego Xięstwa Littew. [1678] (s. 46–73) oraz 3.: Constitucye seymu walnego ordinaryinego szesc niedzielnego w Grodnie R. Panskiego M. DC LXXVIII dniá XV Grudnia odprawuiącego się; na końcu: W Grodnie Typis Menoritanis Anno M. DC. LXX IX (s. 1–58); 4. (po adl. 4): Instruktarz wybierania Cła pod tytułem, auctyiá [sic] Subsidiorum..., w Roku 1679 na Seymie Szescią Niedzielnym Grodzienskim Pozwolonego (k. 4); 5 (po adl. 7): Constytucye W. X. Litt. Roku 1690 Mca Stycznia dnia 16 w Warszawie Pospolite Ruszenie W. X. Litt. (k. 12).

Opr.: skóra.

Estr. XX, s. 18; Budzyk, poz. III. 197; Guseva I, poz. 208.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 28/1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 168 (naklejka na grzbiecie); 416 (zapiska na karcie tytułowej klocka); 99/Х.11 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 9 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / в 4474 adl. 1a