Nazwisko i imię / hasło:
Kołudzki Augustyn.
Tytuł:
Promptuarium Legum Et Constitutionum Regni ac Magni Ducatus Lithuaniae Ad Faciliorem Ingentis Voluminis Multa Annorum seriè adulti Indagationem In Capita, per Status, Duobus Libris Per Generosum Avgvstinvm Kołvdzki Iudicem Terrestrem Iunivladislaviensem Ex Mandato & Privilegio S. R. M. Dispositum Anno Domini 1697. Elenchum Librorum et Statuum seu Capitum sequens pagina indicabit.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Poznań, Druk. Akademicka), 1697.
Komentarz:
folio, k. 11, s. 540 (właściwie: s. 544, strony: 61, 344, 385–386 wybite dwa razy), k. 8; s. 343 (Primvs Statvs Regivs Magni Ducatvs Litvaniae; właściwie: s. 444, między s. 121–122: 3 s. nl, s. 102–185, 188–201, 232 wybite dwa razy, pominięta s. 222), k. 6, tabl. 2. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 431; Guseva I, poz. 207 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis [zakreślone: Bialensis, tą samą ręką dopisane:] Nesuisiensis. sygn.: 29/7, Tabl. 30/5 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 45 (naklejka na grzbiecie); 99/X.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Nieśwież BZ// Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Nesuisiensis / CSDR. sygn.: 28/? (poprawione na:) 28/9 (całość przekreślona, zmieniona na:) 29/4, pod tym: Tabl. 30/6 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1109 BUM: 6 Bi 7/4°
Całość:
Kołudzki Augustyn.

Promptuarium Legum Et Constitutionum Regni ac Magni Ducatus Lithuaniae Ad Faciliorem Ingentis Voluminis Multa Annorum seriè adulti Indagationem In Capita, per Status, Duobus Libris Per Generosum Avgvstinvm Kołvdzki Iudicem Terrestrem Iunivladislaviensem Ex Mandato & Privilegio S. R. M. Dispositum Anno Domini 1697. Elenchum Librorum et Statuum seu Capitum sequens pagina indicabit.

B. m. (Poznań, Druk. Akademicka), 1697.

folio, k. 11, s. 540 (właściwie: s. 544, strony: 61, 344, 385–386 wybite dwa razy), k. 8; s. 343 (Primvs Statvs Regivs Magni Ducatvs Litvaniae; właściwie: s. 444, między s. 121–122: 3 s. nl, s. 102–185, 188–201, 232 wybite dwa razy, pominięta s. 222), k. 6, tabl. 2.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b.
Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 431; Guseva I, poz. 207 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis [zakreślone: Bialensis, tą samą ręką dopisane:] Nesuisiensis.
sygn.: 29/7, Tabl. 30/5 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 45 (naklejka na grzbiecie); 99/X.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Nieśwież BZ// Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Nesuisiensis / CSDR.
sygn.: 28/? (poprawione na:) 28/9 (całość przekreślona, zmieniona na:) 29/4, pod tym: Tabl. 30/6 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

BAN: XXIX / г 1109
BUM: 6 Bi 7/4°