Nazwisko i imię / hasło:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.
Tytuł:
Przykłady o roznych przypadkach, ktore się chrześćiánom w żyćiu, w chorobách, y przy śmierći trafiáją, z przestrogámi y naukámi do pobożnego żyćia, y szczęśliwey śmierći wielce pożytecznemi, Niegdyś przez W. X. Wojciecha Wyjuka [sic] Kojałowicza Societ. Jesu theologa, Roku Páńskiego 1674. z drukowáney we Florencyi księgi włoskiey zebrane, teráz polskim stylem pierwszy raz, według exemplarzá własną tegoż autorá ręką pisanego, do druku podane. W drukárni Warszawskiey Collegium Soc. Jesu, Roku Páńskiego 1731.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1731.
Komentarz:
w 8ce, s. 194. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 402; Guseva I, poz. 206.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 97. Sankt Petersburg BAN sygn.: 788 (naklejka na grzbiecie); 111/V.53 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5875
Całość:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.

Przykłady o roznych przypadkach, ktore się chrześćiánom w żyćiu, w chorobách, y przy śmierći trafiáją, z przestrogámi y naukámi do pobożnego żyćia, y szczęśliwey śmierći wielce pożytecznemi, Niegdyś przez W. X. Wojciecha Wyjuka [sic] Kojałowicza Societ. Jesu theologa, Roku Páńskiego 1674. z drukowáney we Florencyi księgi włoskiey zebrane, teráz polskim stylem pierwszy raz, według exemplarzá własną tegoż autorá ręką pisanego, do druku podane. W drukárni Warszawskiey Collegium Soc. Jesu, Roku Páńskiego 1731.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1731.

w 8ce, s. 194.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 402; Guseva I, poz. 206.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 97.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 788 (naklejka na grzbiecie); 111/V.53 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5875