Nazwisko i imię / hasło:
Kiszka Leon.
Tytuł:
Morze łask y szczodrobliwośći Boskich w Puszczy Boruńskiey płynące, to iest Cuda Nayśw. Panny Boruńskey w Borunách doznane. A przezemnie Leona Kiszkę, Biskupa Włodzimirskiego y Brzeskiego, Opata Supraslskiego prowincyała zakonu Bazylego Wielkiego na Widok Swiatu wystawione y do druku Podáne. Roku od Narodzenia Syna Bożego 1712. Dnia XII. Septembra. Cum Gratia et Privilegio S.R.Maiestatis. W Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianow Unitow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1712.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 154. Opr.: półskórek. Estr. XIX, 266; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 5; Guseva I, poz. 196.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 115. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 512 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21800
Całość:
Kiszka Leon.

Morze łask y szczodrobliwośći Boskich w Puszczy Boruńskiey płynące, to iest Cuda Nayśw. Panny Boruńskey w Borunách doznane. A przezemnie Leona Kiszkę, Biskupa Włodzimirskiego y Brzeskiego, Opata Supraslskiego prowincyała zakonu Bazylego Wielkiego na Widok Swiatu wystawione y do druku Podáne. Roku od Narodzenia Syna Bożego 1712. Dnia XII. Septembra. Cum Gratia et Privilegio S.R.Maiestatis. W Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianow Unitow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1712.

w 4ce, k. 3, s. 154.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, 266; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 5; Guseva I, poz. 196.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 115.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 512 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21800