Nazwisko i imię / hasło:
Karpiński Szymon.
Tytuł:
Swięte z Bogiem y Matką Iego, W nabożnych Aktach y Modlitwách, Zabawy. Przez X. Simona Karpinskiego Soc. Iesv Theologá Napisane. Roku 1698. W Krakowie, w Druk: Mikolaia [sic] Alexan: Schedla I. K. M. Ord. Typogr.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1698.
Komentarz:
w 8ce, k. nlb. 4, k. liczb. 8, s. 9–175. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 147 (tu: k. 7, s. 175); Guseva I, poz. 193.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 139. Sankt Petersburg BAN sygn.: 645 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.27 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Tekla Radziwiłłówna zapiska na wyklejce okładki górnej: Tekla X Radziwiłłowna Nieśwież BP/ sygn.: au 144 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1068 (zapiska na wyklejce okładki górnej); na odwrocie karty tytułowej pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Zapiski na odwrocie s. 175: 1. Antonina Foglu 2. Jaśnie Wielmożna Im Mci Antonina Beynerowa
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6281 BUW: Sd 712.141.
Całość:
Karpiński Szymon.

Swięte z Bogiem y Matką Iego, W nabożnych Aktach y Modlitwách, Zabawy. Przez X. Simona Karpinskiego Soc. Iesv Theologá Napisane. Roku 1698. W Krakowie, w Druk: Mikolaia [sic] Alexan: Schedla I. K. M. Ord. Typogr.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1698.

w 8ce, k. nlb. 4, k. liczb. 8, s. 9–175.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b
Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 147 (tu: k. 7, s. 175); Guseva I, poz. 193.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 139.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 645 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.27 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Tekla Radziwiłłówna
zapiska na wyklejce okładki górnej: Tekla X Radziwiłłowna

Nieśwież BP/
sygn.: au 144 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1068 (zapiska na wyklejce okładki górnej); na odwrocie karty tytułowej pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Zapiski na odwrocie s. 175:
1. Antonina Foglu
2. Jaśnie Wielmożna Im Mci Antonina Beynerowa

BAN: XXIX / a 6281
BUW: Sd 712.141.