Nazwisko i imię / hasło:
Karpiński Szymon.
Tytuł:
Kazania ná niektore Swiętá y Niedźiele z dorocznych, głowie miast polskich, abo stołecznemu y szláchetnie swietnemu ich MM. PP. raycow krakowskich honorowi. Przy szczęśliwey I. M. P. Iana Gaudentego ná Tráiedynie Zacherli prezydencyi náznák [sic] wdźięczney chęći y obowiązánego áfektu od X. Szymoná Kárpińskiego Societatis Iesu dedykowane Roku Páńskiego 1690. W Drukárni Mikołáiá Alexándrá Schedlá I. K. M. ordynáryinego typografá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1690.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 120, k. 1. Opr.: karton, jedwab. Estr. XIX, s. 146–147; Guseva I, poz. 192.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–8–6 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.87 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15257
Całość:
Karpiński Szymon.

Kazania ná niektore Swiętá y Niedźiele z dorocznych, głowie miast polskich, abo stołecznemu y szláchetnie swietnemu ich MM. PP. raycow krakowskich honorowi. Przy szczęśliwey I. M. P. Iana Gaudentego ná Tráiedynie Zacherli prezydencyi náznák [sic] wdźięczney chęći y obowiązánego áfektu od X. Szymoná Kárpińskiego Societatis Iesu dedykowane Roku Páńskiego 1690. W Drukárni Mikołáiá Alexándrá Schedlá I. K. M. ordynáryinego typografá.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1690.

w 4ce, k. 4, s. 120, k. 1.

Opr.: karton, jedwab.

Estr. XIX, s. 146–147; Guseva I, poz. 192.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–8–6 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.87 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15257