Nazwisko i imię / hasło:
Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt.
Tytuł:
Ziarno gorczyczne Gorzkiey męki Nasłodszego Zbáwicielá Chrystusa Jezusa Nábożnemi Rozmyślaniámi roztárte, octem y żołcią tegoż Páná zápráwione á ná pośiłek nabożnym ludźiom podane, przez Xiędzá Jáná Andrzeykiewiczá Societatis Jesu kápłaná, ná ten czás Collegium Nieświeskiego Rektorá w Wilnie w drukarni Akademickiey Societatis Jesu. Dla szczegulnego zálecenia tey Kśiąszki y smáku w niey duchownego, przy Nabożnych uwagách, Postnych exortách, z nowym przydatkiem znowu przedrukowane z Dozwoleniem Zwierzchności Duchowney. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegium Soc. Jesu, 1746.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1746.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 245, k. 2. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 151; Guseva I, poz. 18.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 24a. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 499 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 27313
Całość:
Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt.

Ziarno gorczyczne Gorzkiey męki Nasłodszego Zbáwicielá Chrystusa Jezusa Nábożnemi Rozmyślaniámi roztárte, octem y żołcią tegoż Páná zápráwione á ná pośiłek nabożnym ludźiom podane, przez Xiędzá Jáná Andrzeykiewiczá Societatis Jesu kápłaná, ná ten czás Collegium Nieświeskiego Rektorá w Wilnie w drukarni Akademickiey Societatis Jesu. Dla szczegulnego zálecenia tey Kśiąszki y smáku w niey duchownego, przy Nabożnych uwagách, Postnych exortách, z nowym przydatkiem znowu przedrukowane z Dozwoleniem Zwierzchności Duchowney. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegium Soc. Jesu, 1746.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1746.

w 4ce, k. 2, s. 245, k. 2.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 151; Guseva I, poz. 18.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 24a.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 499 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 27313