Nazwisko i imię / hasło:
Kaczyński Paweł.
Tytuł:
Kazania na Swięta Całego Roku X. Pawła Kaczynskiego Societatis Jesu. Za Dozwoleniem Starszych. W Kolegium Kaliskim Societatis Jesu Roku Panskiego MDCLXXXIV.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1684.
Komentarz:
folio, k. 8, s. 299. Opr.: skóra. Estr. XIX, 8; Guseva I, poz. 180.
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xney [Imci]. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–7–46 (przekreślona, zmieniona na:) Н–7–47 (zapiski na wyklejce okładki dolnej oraz naklejka na grzbiecie:) Н–7–47. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/Х.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1097
Całość:
Kaczyński Paweł.

Kazania na Swięta Całego Roku X. Pawła Kaczynskiego Societatis Jesu. Za Dozwoleniem Starszych. W Kolegium Kaliskim Societatis Jesu Roku Panskiego MDCLXXXIV.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1684.

folio, k. 8, s. 299.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, 8; Guseva I, poz. 180.

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xney [Imci].

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–7–46 (przekreślona, zmieniona na:) Н–7–47 (zapiski na wyklejce okładki dolnej oraz naklejka na grzbiecie:) Н–7–47.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/Х.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 1097