Nazwisko i imię / hasło:
Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt.
Tytuł:
Ziarno gorczyczne gorzkiey męki Nasłodszego Zbawićiela Chrystusa Iezusa Nabożnemi Rozmyślaniami roztarte, octem y żołcią tegoż Pana zaprawione a na pośiłek nabożnym ludźiom podane, przez xiędzá Ianá Andrzeykiewicza Societatis Iesu Kápláná na ten czas Collegium Nieświeskiego Rektora. Roku Pańskiego 1688. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu, Roku Pánskiego 1688.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1688.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 262. Opr.: skóra. Estr. XII, s. 151 (tu mylnie: s. 267); Guseva I, poz. 17.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej; zapiska na karcie tyt.: Konstancya Sapiezyna. RKKS: poz. Q 24b. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 160 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 210
Całość:
Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt.

Ziarno gorczyczne gorzkiey męki Nasłodszego Zbawićiela Chrystusa Iezusa Nabożnemi Rozmyślaniami roztarte, octem y żołcią tegoż Pana zaprawione a na pośiłek nabożnym ludźiom podane, przez xiędzá Ianá Andrzeykiewicza Societatis Iesu Kápláná na ten czas Collegium Nieświeskiego Rektora. Roku Pańskiego 1688. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu, Roku Pánskiego 1688.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1688.

w 4ce, k. 6, s. 262.

Opr.: skóra.

Estr. XII, s. 151 (tu mylnie: s. 267); Guseva I, poz. 17.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej; zapiska na karcie tyt.: Konstancya Sapiezyna.
RKKS: poz. Q 24b.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 160 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 210