Nazwisko i imię / hasło:
Jarosiewicz Aleksy.
Tytuł:
Ogrod Duchowny Ziołkámi wonnemi roznego Nabozenstwa, to iest Pamiątka o wiecznosci, rozpamietiwaniem [sic] Męki Pana Jezusowey, Rozancem o Nayswiętszey Pannie Maryi, y o Naysłodszym imieniu Jezus, Z przydatkiem rozmaitych Modlitw w rożnych potrzebách y do SS. Bożych ná cały rok każdemu pobożnemu kátholikowi wielce służących zasadzony. Zá pozwoleniem Zwierzchności Duchowney przez br. Alexego Jarosiewicza, zak. O. S. Dominika konw. Krákow. Professa, zebrany y do druku Roku Páńskiego 1741 podany. W Krákowie w Drukárni Akádemickiey.

Na s. 1 tytuł: Pamiątka o wiecznosci wielce potrzebna, grzesznikow do żalu serdecznego pobudzaiąca, pobożnych kátolikow w doskonałości zyćia zbáwiennego utwierdzaiąca. Z przydatkiem rożnych modlitw. Zá pozwoleniem zwierzchnośći duchowney przedrukowana. Sumptem pewney Duchowney osoby Roku Páńskiego 1741. W Krákowie w Drukárni Kollegium Większego Akademij Krákowskiey.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 692, k. 10. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. XVIII, s. 489; Guseva I, poz. 176.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 84. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: no 84 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 212 (naklejka na wyklejce okładki górnej oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sygn. nieustalona: Ty 4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19861
Całość:
Jarosiewicz Aleksy.

Ogrod Duchowny Ziołkámi wonnemi roznego Nabozenstwa, to iest Pamiątka o wiecznosci, rozpamietiwaniem [sic] Męki Pana Jezusowey, Rozancem o Nayswiętszey Pannie Maryi, y o Naysłodszym imieniu Jezus, Z przydatkiem rozmaitych Modlitw w rożnych potrzebách y do SS. Bożych ná cały rok każdemu pobożnemu kátholikowi wielce służących zasadzony. Zá pozwoleniem Zwierzchności Duchowney przez br. Alexego Jarosiewicza, zak. O. S. Dominika konw. Krákow. Professa, zebrany y do druku Roku Páńskiego 1741 podany. W Krákowie w Drukárni Akádemickiey.

Na s. 1 tytuł: Pamiątka o wiecznosci wielce potrzebna, grzesznikow do żalu serdecznego pobudzaiąca, pobożnych kátolikow w doskonałości zyćia zbáwiennego utwierdzaiąca. Z przydatkiem rożnych modlitw. Zá pozwoleniem zwierzchnośći duchowney przedrukowana. Sumptem pewney Duchowney osoby Roku Páńskiego 1741. W Krákowie w Drukárni Kollegium Większego Akademij Krákowskiey.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1741.

w 8ce, k. 12, s. 692, k. 10.

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. XVIII, s. 489; Guseva I, poz. 176.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 84.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: no 84 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 212 (naklejka na wyklejce okładki górnej oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sygn. nieustalona: Ty 4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19861