Nazwisko i imię / hasło:
Lemaistre Antoine.
Tytuł:
Jałmuzna chrzescianska, abo Tradicya Kośćielna o miłosierdźiu przećiwko ubogim, zebrána z Pismá Swiętego y z Oycow SS. Greckich y Łaćinskich. Z przykłádámi známienitszymi wźiętymi z Historiy Kośćielnych. Przetłumáczona z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przez X. Woyciecha Grabieckiego Doktorá Pismá S. Przeora Wárszáwskiego, zakonu káznodzieyskie[go]. Z dozwoleniem zwyczáynym. W Warszawie, w drukarni Wdowy y Dziedzicow Piotrá Elertá I. K. M. typographá. Roku P. 1653.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta, 1653.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 517, k. 12. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 304 (pod hasłem: Grabiecki Wojciech); Guseva I, poz. 131.
Proweniencja:
Prow.: Tomasz Jurkiewicz? zapiska na karcie ochr. górnej: Tey Ksioszki / Gubernator / Tomasz Jurk[iewicz?] / P. W. / A 1681. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–75 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–17 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1289 (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 111/II.26 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4363
Całość:
Lemaistre Antoine.

Jałmuzna chrzescianska, abo Tradicya Kośćielna o miłosierdźiu przećiwko ubogim, zebrána z Pismá Swiętego y z Oycow SS. Greckich y Łaćinskich. Z przykłádámi známienitszymi wźiętymi z Historiy Kośćielnych. Przetłumáczona z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przez X. Woyciecha Grabieckiego Doktorá Pismá S. Przeora Wárszáwskiego, zakonu káznodzieyskie[go]. Z dozwoleniem zwyczáynym. W Warszawie, w drukarni Wdowy y Dziedzicow Piotrá Elertá I. K. M. typographá. Roku P. 1653.

Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta, 1653.

w 8ce, k. 5, s. 517, k. 12.

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 304 (pod hasłem: Grabiecki Wojciech); Guseva I, poz. 131.

Prow.:
Tomasz Jurkiewicz?
zapiska na karcie ochr. górnej: Tey Ksioszki / Gubernator / Tomasz Jurk[iewicz?] / P. W. / A 1681.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–75 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–17 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1289 (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 111/II.26 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4363