Nazwisko i imię / hasło:
Horbowski Michał.
Tytuł:
Rozkaz Chrystusow Czyń dobrze, á strzeż się złego wytłumaczony. To iest Uwagi krotkie ná Czynienie dobrego á chronienie się złego; Iasnie Wielmożney Imći pani P. Annie z Ossolińskich Szaniawskiey podstoliny koronney Chęćińskiey, Máłogostskiey, Augustowskiey, starosciny &c. od nayniższego sługi, X. M. H. K. K. ofiarowany. Roku Páńskiego 1730. Dniá 24. Kwietniá. W Warszawie w Drukárni J. K. Mći w Coll. Xięży Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1730.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 204 (s. 200–204 paginowane mylnie: 100–104). Egz. a Opr.: skóra. Egz. b Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 1 (pod hasłem: H.M.K.K.G); SPPP III, s. 580; Guseva I, poz. 388.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 15. Sankt Petersburg BAN sygn.: 477 (naklejka na grzbiecie); No 70. In [duplo]. vid. 139 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Konstancja Sapieżyna// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 15.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20215 BAN: XXIX / б 27446
Całość:
Horbowski Michał.

Rozkaz Chrystusow Czyń dobrze, á strzeż się złego wytłumaczony. To iest Uwagi krotkie ná Czynienie dobrego á chronienie się złego; Iasnie Wielmożney Imći pani P. Annie z Ossolińskich Szaniawskiey podstoliny koronney Chęćińskiey, Máłogostskiey, Augustowskiey, starosciny &c. od nayniższego sługi, X. M. H. K. K. ofiarowany. Roku Páńskiego 1730. Dniá 24. Kwietniá. W Warszawie w Drukárni J. K. Mći w Coll. Xięży Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1730.

w 4ce, k. 3, s. 204 (s. 200–204 paginowane mylnie: 100–104).

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b
Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 1 (pod hasłem: H.M.K.K.G); SPPP III, s. 580; Guseva I, poz. 388.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 15.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 477 (naklejka na grzbiecie); No 70. In [duplo]. vid. 139 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Konstancja Sapieżyna//
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 15.

BAN: XXIX / б 20215
BAN: XXIX / б 27446