Nazwisko i imię / hasło:
Hacki Michał Antoni.
Tytuł:
Krotkie zebranie zycia duchownego y poboznego Ze Wszytkiemi Aktami Cnot Powierzchownych y Wnętrznych: wszelkim stanom słuzące. Rytmem opisane Y Wszytkim Zbawienia Wiecznego Pragnącym y Szukaiącym Przez Duchowną Osobę Klasztoru Oliwskiego Zakonu Cistercyenskiego do Druku podane. Wtymże [sic] Klastorze Oliwskim roku zbawienia Luckiego [sic] MDCLXXXVII drukował Johann Jakob Textor, Factor.
Miejsce i rok wydania:
Oliwa, druk. Cystersów, Jan Jakub Textor, 1687.
Komentarz:
w 8ce, s. 144. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 10; Guseva I, poz. 238.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–4–41 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 64 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 320 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej), 108/IV.9. (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX /б 23294
Całość:
Hacki Michał Antoni.

Krotkie zebranie zycia duchownego y poboznego Ze Wszytkiemi Aktami Cnot Powierzchownych y Wnętrznych: wszelkim stanom słuzące. Rytmem opisane Y Wszytkim Zbawienia Wiecznego Pragnącym y Szukaiącym Przez Duchowną Osobę Klasztoru Oliwskiego Zakonu Cistercyenskiego do Druku podane. Wtymże [sic] Klastorze Oliwskim roku zbawienia Luckiego [sic] MDCLXXXVII drukował Johann Jakob Textor, Factor.

Oliwa, druk. Cystersów, Jan Jakub Textor, 1687.

w 8ce, s. 144.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 10; Guseva I, poz. 238.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–4–41 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 64 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 320 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej), 108/IV.9. (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX /б 23294