Nazwisko i imię / hasło:
Gutowski Walerian.
Tytuł:
Kwadraiezymał cały albo Kazania w polskim ięzyku. Na Ewangelie Kazdodzienne, Zupełnego Postu Swiętego. Z większey częśći niegdy miáne po rożnych kośćiołách Krákowskich, od wielebnego oycá Waleryana Gutowskiego Fránciszkáná, Náuk Wyzwolonych y Pisma S. Doktora, Prowincyey Polskiey Oyca. Na czesc Panu Bogu y Matce Iego Niepokalanie Poczętey. Z Ordynánsu Przełożonych do prase [sic] drukarskiey od tegosz podáne, w Roku Páńskim 1688. Z obszernym Indexem, ktory sobie roztropny y mądry Czytelnik ná wszystkie práwie w całym roku przypadáiące Niedźiele, bárzo łátwo potráfi ákkomodowáć. W Krakowie w Drukárni Mikołaia Alexandra Schedla, J. K. M. ordynáreynego [sic] typographá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1688.
Komentarz:
folio, k. 6, 702, k. 16. Opr.: półpergamin. Estr. XVII, s. 478 (pod tyt.: Quadrajezymał); Guseva I, poz. 155.
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na karcie ochr. górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xney. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej zapiska: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–49 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 948
Całość:
Gutowski Walerian.

Kwadraiezymał cały albo Kazania w polskim ięzyku. Na Ewangelie Kazdodzienne, Zupełnego Postu Swiętego. Z większey częśći niegdy miáne po rożnych kośćiołách Krákowskich, od wielebnego oycá Waleryana Gutowskiego Fránciszkáná, Náuk Wyzwolonych y Pisma S. Doktora, Prowincyey Polskiey Oyca. Na czesc Panu Bogu y Matce Iego Niepokalanie Poczętey. Z Ordynánsu Przełożonych do prase [sic] drukarskiey od tegosz podáne, w Roku Páńskim 1688. Z obszernym Indexem, ktory sobie roztropny y mądry Czytelnik ná wszystkie práwie w całym roku przypadáiące Niedźiele, bárzo łátwo potráfi ákkomodowáć. W Krakowie w Drukárni Mikołaia Alexandra Schedla, J. K. M. ordynáreynego [sic] typographá.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1688.

folio, k. 6, 702, k. 16.

Opr.: półpergamin.

Estr. XVII, s. 478 (pod tyt.: Quadrajezymał); Guseva I, poz. 155.

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na karcie ochr. górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xney.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej zapiska: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–49 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 948