Nazwisko i imię / hasło:
Grzybowski Antoni.
Tytuł:
Mowy kaznodzieyskie, albo Kazania ná Niedźiele cáłego roku ku czći y chwale Boskiey, y oraz pożytkowi dusz ludzkich. Przez Xiędzá Antoniego Grzybowskiego, Swiętey Teologij Doktora, ná ow czás Gwárdyáná Konwentu Wileńskiego Fránćiszkáńskiego, z pozwoleniem stárszych do druku podane. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, 1742.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1742.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 434, k. 9. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 449; Guseva I, poz. 153.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 197 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20250
Całość:
Grzybowski Antoni.

Mowy kaznodzieyskie, albo Kazania ná Niedźiele cáłego roku ku czći y chwale Boskiey, y oraz pożytkowi dusz ludzkich. Przez Xiędzá Antoniego Grzybowskiego, Swiętey Teologij Doktora, ná ow czás Gwárdyáná Konwentu Wileńskiego Fránćiszkáńskiego, z pozwoleniem stárszych do druku podane. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, 1742.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1742.

w 4ce, k. 2, s. 434, k. 9.

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 449; Guseva I, poz. 153.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 197 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 20250