Nazwisko i imię / hasło:
Grymosz Marcin Bogumił.
Tytuł:
Szczere samego Pana Boga w Swiętey Pustyni szukanie Albo kilkoro kollekcyi ná dźieśięć dni rosporządzonych Przez W. X. Marcina Bogumiła Grymosza S. I. roku od nálezionego w Naturze Ludzkiey Boga 1688. W Kaliszu, w Drukárni Societatis Iesu.

Na karcie 4. recto tytuł: Wtore Samego Pana Boga w świętey Pustyni Szvkanie Abo Kollekcye Dzieśięciodniowe Wtore. Ad M.D.G. Anno Domini 1688.

Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1688.
Komentarz:
w 12ce, k. 226. Nad tytułem: A. M. D. G. Opr.: półskórek. Estr. XVII, s. 434 (tu: k. 222); Guseva I, poz. 152.
Proweniencja:
Prow.: [..]ear / Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na odwrocie karty tytułowej: Jasnie Oswieconey Księ- / znie Jey Mosci Radziwiłowey / Podkanclerzyney y Hetmanowey / W. X. L. Dobrodzieyce / Naynizszy Sługa / [..]ear mpp. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–42 (przekreślone, zmienione na:) Н–6–39 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1122; 111/I.61 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 179 (zapiska na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5426
Całość:
Grymosz Marcin Bogumił.

Szczere samego Pana Boga w Swiętey Pustyni szukanie Albo kilkoro kollekcyi ná dźieśięć dni rosporządzonych Przez W. X. Marcina Bogumiła Grymosza S. I. roku od nálezionego w Naturze Ludzkiey Boga 1688. W Kaliszu, w Drukárni Societatis Iesu.

Na karcie 4. recto tytuł: Wtore Samego Pana Boga w świętey Pustyni Szvkanie Abo Kollekcye Dzieśięciodniowe Wtore. Ad M.D.G. Anno Domini 1688.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1688.

w 12ce, k. 226.
Nad tytułem: A. M. D. G.

Opr.: półskórek.

Estr. XVII, s. 434 (tu: k. 222); Guseva I, poz. 152.

Prow.:
[..]ear / Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na odwrocie karty tytułowej: Jasnie Oswieconey Księ- / znie Jey Mosci Radziwiłowey / Podkanclerzyney y Hetmanowey / W. X. L. Dobrodzieyce / Naynizszy Sługa / [..]ear mpp.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–42 (przekreślone, zmienione na:) Н–6–39 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1122; 111/I.61 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 179 (zapiska na okładce górnej).

BAN: XXIX / a 5426