Nazwisko i imię / hasło:
Graudentinus Jan.
Tytuł:
Gabinet Osobliwy Krolow Polskich Y Monarchow, Do Polski się akkomoduiacych [sic] ieszcze Zyiacych [sic] Ku ozdobie Palacu [sic] niesmiertelnosci Wystawiony. Roku 1707. W Poznaniv, W Drukárni Academickiey Superiorum permissu.

Na frontyspisie: Gabinet Osobliwy Krolow Polskich y Monarchow do Polski się Akkomoduiacych [sic] Wystawiony. Roku 1707.

Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1707.
Komentarz:
w 4ce, k. 24, tabl. 3. Def.: brak frontyspisu i dedykacji dla Franciszka Radzewskiego (razem 3 kart) oraz 3 tablic z portretami; pełny egz.: k. 27, tabl. 6 (z portretami, nadto 4 portrety w tekście); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie. Opr.: pergamin (zielony). Estr. XVII, s. 343 (tu mylnie: k. 30); Guseva I, poz. 135.
Proweniencja:
Prow.: Biała BW/ sygn.: E–5–33 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 59/26 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: Poetae. 90 (zapiska na karcie tytułowej); 100/VII.23 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22599
Całość:
Graudentinus Jan.

Gabinet Osobliwy Krolow Polskich Y Monarchow, Do Polski się akkomoduiacych [sic] ieszcze Zyiacych [sic] Ku ozdobie Palacu [sic] niesmiertelnosci Wystawiony. Roku 1707. W Poznaniv, W Drukárni Academickiey Superiorum permissu.

Na frontyspisie: Gabinet Osobliwy Krolow Polskich y Monarchow do Polski się Akkomoduiacych [sic] Wystawiony. Roku 1707.

Poznań, Druk. Akademicka, 1707.

w 4ce, k. 24, tabl. 3.
Def.: brak frontyspisu i dedykacji dla Franciszka Radzewskiego (razem 3 kart) oraz 3 tablic z portretami; pełny egz.: k. 27, tabl. 6 (z portretami, nadto 4 portrety w tekście); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie.

Opr.: pergamin (zielony).

Estr. XVII, s. 343 (tu mylnie: k. 30); Guseva I, poz. 135.

Prow.:
Biała BW/
sygn.: E–5–33 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 59/26 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Poetae. 90 (zapiska na karcie tytułowej); 100/VII.23 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 22599