Nazwisko i imię / hasło:
Gouveia António de.
Tytuł:
Zywota y cudow chwalebnego patryarchy i litośćiwego ubogich oycá Błogosławionego Iana Bozego Luzytáńczyká zakonu Bráći Miłośierdźia, pierwszego fundatorá, krotkie zebranie. Z Wiedeńskiego exemplarzá ná polski, przez B. X. A. L. tegoż zakonu niegodnego kápłáná przełozone. Nakładem W. O. W. Ł. prowincyałá tegoz zakonu. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1690.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1690.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 149, k. 3. Opr.: półskórek. Estr. XVII, s. 299 (pod hasłem: Govea); Guseva I, poz. 129.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialenis. Biała BM/ sygn.: Н–4–39 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19074
Całość:
Gouveia António de.

Zywota y cudow chwalebnego patryarchy i litośćiwego ubogich oycá Błogosławionego Iana Bozego Luzytáńczyká zakonu Bráći Miłośierdźia, pierwszego fundatorá, krotkie zebranie. Z Wiedeńskiego exemplarzá ná polski, przez B. X. A. L. tegoż zakonu niegodnego kápłáná przełozone. Nakładem W. O. W. Ł. prowincyałá tegoz zakonu. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1690.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1690.

w 4ce, k. 10, s. 149, k. 3.

Opr.: półskórek.

Estr. XVII, s. 299 (pod hasłem: Govea); Guseva I, poz. 129.

Prow.:
Biała BZ/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialenis.

Biała BM/
sygn.: Н–4–39 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19074