Nazwisko i imię / hasło:
Górnicki Łukasz.
Tytuł:
Dzieie w Koronie Polskiey z przytoczeniem niektorych postronnych rzeczy: od Roku 1538. áż do Roku 1572. Przez J. M. P. Łukasza Gornickiego Tykoćiń. y Waśilkowskie[go]. stárostę spisáne. A teraz nowo wydáne Przez J. M. X. Łvkasza Gornickiego Kánoniká Wileńskie[go] Wármińskie[go] I. K. M. Sekretarzá. W Krak. W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká, Typográphá I. K. M. Roku P. 1637.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1637.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 192. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 253; Guseva I, poz. 130.
Proweniencja:
Prow.: Stanisław Lipnicki starannie wykreślona zapiska na karcie tytułowej: Ex Catalogo Librorum Stanislai Lipnicki Marschalci Mozyrensis / Seyweysis Wiznynensis Simnensis Metelensis Capitanei. Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty tyt.: Ex Bibliotheca Arcis Bialensis CSDR. Biała BW/ sygn.: E–4–28 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 70/28 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 383 (naklejka na grzbiecie); 100/VII.29 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21457
Całość:
Górnicki Łukasz.

Dzieie w Koronie Polskiey z przytoczeniem niektorych postronnych rzeczy: od Roku 1538. áż do Roku 1572. Przez J. M. P. Łukasza Gornickiego Tykoćiń. y Waśilkowskie[go]. stárostę spisáne. A teraz nowo wydáne Przez J. M. X. Łvkasza Gornickiego Kánoniká Wileńskie[go] Wármińskie[go] I. K. M. Sekretarzá. W Krak. W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká, Typográphá I. K. M. Roku P. 1637.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1637.

w 4ce, k. 4, s. 192.

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 253; Guseva I, poz. 130.

Prow.:
Stanisław Lipnicki
starannie wykreślona zapiska na karcie tytułowej: Ex Catalogo Librorum Stanislai Lipnicki Marschalci Mozyrensis / Seyweysis Wiznynensis Simnensis Metelensis Capitanei.

Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty tyt.: Ex Bibliotheca Arcis Bialensis CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–4–28 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 70/28 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 383 (naklejka na grzbiecie); 100/VII.29 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21457