Nazwisko i imię / hasło:
Gonzàlez de Santalla, Tirso.
Tytuł:
Rękoprowadzenie Do nawrocenia Mahometanow, z Manudukcyi Przewielebnego X. Thyrsa Gonzaleza Generala Societatis Iesu, Łaćinskim ięzykiem w Madryćie Roku P. 1687 wydaney, Innocenciuszowi XI Naywyzszemu Biskupowi Rzymskiemu przypisaney, przez iédnego Kapłana tegoz Zakonu na Polski ięzyk przełozoney Roku Pańskiego 1694. We Lwowie w Drukarni Kollegium Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1694.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 417 (s. 380–417 paginowane mylnie: 180–202, 223, 234, 236, 236, 237, 238, 235, 240–245, 216), [7]. Opr. półskórek. Estr. XVII, s. 235 (tu: s. 416, k. 3); Guseva I, poz. 124.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: CSDR. Nieśwież BZ/ sygn.: 69/35 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: [.]32 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.43 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: T/42 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22221
Całość:
Gonzàlez de Santalla, Tirso.

Rękoprowadzenie Do nawrocenia Mahometanow, z Manudukcyi Przewielebnego X. Thyrsa Gonzaleza Generala Societatis Iesu, Łaćinskim ięzykiem w Madryćie Roku P. 1687 wydaney, Innocenciuszowi XI Naywyzszemu Biskupowi Rzymskiemu przypisaney, przez iédnego Kapłana tegoz Zakonu na Polski ięzyk przełozoney Roku Pańskiego 1694. We Lwowie w Drukarni Kollegium Societatis Iesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1694.

w 4ce, k. 3, s. 417 (s. 380–417 paginowane mylnie: 180–202, 223, 234, 236, 236, 237, 238, 235, 240–245, 216), [7].

Opr. półskórek.

Estr. XVII, s. 235 (tu: s. 416, k. 3); Guseva I, poz. 124.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: CSDR.

Nieśwież BZ/
sygn.: 69/35 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [.]32 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: T/42 (zapiska na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 22221