Nazwisko i imię / hasło:
Simplician Paweł (Symplician).
Tytuł:
Wizerunk Człowieka umieraiącego zob. Nauka Dobrego y Szczęśliẃego Umierania (1675).
Całość:
Simplician Paweł (Symplician).

Wizerunk Człowieka umieraiącego zob. Nauka Dobrego y Szczęśliẃego Umierania (1675).