Nazwisko i imię / hasło:
Abelly Louis.
Tytuł:
Zywot Słvgi Bozego Wincentego à Pavlo Fundatorá, y Pierwszego Generałá Congregationis Missionis. Przez X. Dominika Akamiego Congregationis Oratorij w Rzymie Z Tego Co o nim Ludwik Abelly Biskup Rodyiski ięzykiem Fráncuskim nápisał, zebrány, y do Druku po Włosku podány. A teraz ná Polskie przez iednego Kápłáná teyże Kongregácyey Missionis Cracouiensis Przetłvmaczony. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. y I. M. X. Biskupá Krák. Xiąż. Siewiersk. tákże Przesław: Akádemiey Krák: Typog. R. P. 1688.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1688.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 408. Def.: brak tablicy z ryciną i 4-ch kart na końcu (pełny egz.: k. 4, s. 408, k. 4, tabl. 1); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 4; Guseva I, poz. 1.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 174. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.20 (naklejka na grzbiecie); 108/VII.20 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 306
Całość:
Abelly Louis.

Zywot Słvgi Bozego Wincentego à Pavlo Fundatorá, y Pierwszego Generałá Congregationis Missionis. Przez X. Dominika Akamiego Congregationis Oratorij w Rzymie Z Tego Co o nim Ludwik Abelly Biskup Rodyiski ięzykiem Fráncuskim nápisał, zebrány, y do Druku po Włosku podány. A teraz ná Polskie przez iednego Kápłáná teyże Kongregácyey Missionis Cracouiensis Przetłvmaczony. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. y I. M. X. Biskupá Krák. Xiąż. Siewiersk. tákże Przesław: Akádemiey Krák: Typog. R. P. 1688.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1688.

w 4ce, k. 4, s. 408.
Def.: brak tablicy z ryciną i 4-ch kart na końcu (pełny egz.: k. 4, s. 408, k. 4, tabl. 1); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 4; Guseva I, poz. 1.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 174.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.20 (naklejka na grzbiecie); 108/VII.20 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 306