Nazwisko i imię / hasło:
Wisner Daniel.
Tytuł:
Czarownica Powołana, Abo Krotka Nauka Y Prestroga [sic] z Strony Czarownic. Zebrána z rozmaitych Doktorow ták w práwie Bożym, iáko y w swieckim biegłych, z przydatkiem Instructiey świeżo z Rzymu wydaney dla uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych. Psalm III. Cwiczćie się ktorzy sądzićie źiemie. W Poznaniu, W Drukárni X. Woyćiecha Laktanskiego, Roku P. 1680.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1680.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 144. Opr.: skóra. Estr. XIV, s. 532 (pod hasłem: Czarownica, tu mylnie: s. 114); Guseva I, poz. 73.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z biblioteki matki moiey KSXR. Nieśwież BP/ sygn.: Au 17 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21435
Całość:
Wisner Daniel.

Czarownica Powołana, Abo Krotka Nauka Y Prestroga [sic] z Strony Czarownic. Zebrána z rozmaitych Doktorow ták w práwie Bożym, iáko y w swieckim biegłych, z przydatkiem Instructiey świeżo z Rzymu wydaney dla uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych. Psalm III. Cwiczćie się ktorzy sądzićie źiemie. W Poznaniu, W Drukárni X. Woyćiecha Laktanskiego, Roku P. 1680.

Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1680.

w 4ce, k. 1, s. 144.

Opr.: skóra.

Estr. XIV, s. 532 (pod hasłem: Czarownica, tu mylnie: s. 114); Guseva I, poz. 73.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z biblioteki matki moiey KSXR.

Nieśwież BP/
sygn.: Au 17 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21435