Nazwisko i imię / hasło:
Wykład.
Tytuł:
Wykład Mszy Swiętego Jana Chryzostoma; Według zwyczáiu Cerkwi S. Wschodniey, Odpráwuiącey się; Ná iedney Páginie ięzykiem Słowieńskim, ná drugiey zaś przećiwney Páginie ięzykiem Polskim dla informácyi przytomnych. Przez WW. OO. Bazylianow Sporządzony, y do Druku Podany. Roku Páńskiego 1743. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1743.
Komentarz:
w 8ce, s. 126 (właściwie: s. 125, pominięta s. 122). Opr.: karton, papier. Estr. XXXIII, s. 428; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 133; Guseva II, poz. 498.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 856 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 r., poz. 856).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5822
Całość:
Wykład.

Wykład Mszy Swiętego Jana Chryzostoma; Według zwyczáiu Cerkwi S. Wschodniey, Odpráwuiącey się; Ná iedney Páginie ięzykiem Słowieńskim, ná drugiey zaś przećiwney Páginie ięzykiem Polskim dla informácyi przytomnych. Przez WW. OO. Bazylianow Sporządzony, y do Druku Podany. Roku Páńskiego 1743. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1743.

w 8ce, s. 126 (właściwie: s. 125, pominięta s. 122).

Opr.: karton, papier.

Estr. XXXIII, s. 428; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 133; Guseva II, poz. 498.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 856 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 r., poz. 856).

BAN: XXIX / a 5822