Nazwisko i imię / hasło:
Wcisłowski Walenty Józef.
Tytuł:
Teologia Polska Ktorą Zowią Szkolną, Tym trybem, iák Ją w Szkołách dáią, Kroćiuśieńko Wierszem Polskim Zebrana, Osobliwie dla Tych, Ktorzyby rádźi wiedźieli co się zámyka w Teologij, á sposobu ná to nie maią, bo álbo się nie uczyli Teologij, álbo po Łácinie nie umieią Wypisana. Teraz Swieżo Przez Xiędza Walentego Jozefa Wcisłowskiego Kápłáná Swieckiego, S.Th. Doktora K.Z.P.T. do Druku Podana Roku Pańskiego 1742. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywilejowanego Typografa, 1742.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1742.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 156. Od s. 123: Wcisłowski Walenty Józef. Stan y zycie Kapłanow swieckich osobliwie Plebanow. Ná Zyćiu Chrystusowym, y Ná Zyćiu Apostolskim ufundowane, krotko Wierszem Polskim zebrane, Ná Cztery Rozdźiały rozdzielone, Teraz Swieżo do Druku Podane, Przez Xiędzá Walentego Jozefa Wcisłowskiego S. Th: Doktorá, K.Z.P.T. Roku Páńskiego 1742. Opr.: papier. Estr. XXXII, s. 271–272; Guseva II, poz. 484.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 251 in duplo (zapiska na karcie tyt.; CBR, t. II, k. 175 v., poz. 251).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22225
Całość:
Wcisłowski Walenty Józef.

Teologia Polska Ktorą Zowią Szkolną, Tym trybem, iák Ją w Szkołách dáią, Kroćiuśieńko Wierszem Polskim Zebrana, Osobliwie dla Tych, Ktorzyby rádźi wiedźieli co się zámyka w Teologij, á sposobu ná to nie maią, bo álbo się nie uczyli Teologij, álbo po Łácinie nie umieią Wypisana. Teraz Swieżo Przez Xiędza Walentego Jozefa Wcisłowskiego Kápłáná Swieckiego, S.Th. Doktora K.Z.P.T. do Druku Podana Roku Pańskiego 1742. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywilejowanego Typografa, 1742.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1742.

w 4ce, k. 5, s. 156.
Od s. 123: Wcisłowski Walenty Józef. Stan y zycie Kapłanow swieckich osobliwie Plebanow. Ná Zyćiu Chrystusowym, y Ná Zyćiu Apostolskim ufundowane, krotko Wierszem Polskim zebrane, Ná Cztery Rozdźiały rozdzielone, Teraz Swieżo do Druku Podane, Przez Xiędzá Walentego Jozefa Wcisłowskiego S. Th: Doktorá, K.Z.P.T. Roku Páńskiego 1742.

Opr.: papier.

Estr. XXXII, s. 271–272; Guseva II, poz. 484.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 251 in duplo (zapiska na karcie tyt.; CBR, t. II, k. 175 v., poz. 251).

BAN: XXIX / б 22225