Nazwisko i imię / hasło:
Tylkowski Wojciech.
Tytuł:
Złego Drzewa Złe Owoce, to iest: Skutki Grzechu. Zpisáne przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego Societ. Iesu Theologá. Zá dozwoleniem Przełożonych. W Warszawie, w Drukárni Károlá Ferdynándá Schreiberá I. K. M. Typog. Roku Páńskiego 1689.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1689.
Komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 300. Opr.: skóra, tłoczenia (monogram SJ). Estr. XXXI, s. 461; Guseva I, poz. 463.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–6–16 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 175 (naklejka na grzbiecie); 1062 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5816
Całość:
Tylkowski Wojciech.

Złego Drzewa Złe Owoce, to iest: Skutki Grzechu. Zpisáne przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego Societ. Iesu Theologá. Zá dozwoleniem Przełożonych. W Warszawie, w Drukárni Károlá Ferdynándá Schreiberá I. K. M. Typog. Roku Páńskiego 1689.

Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1689.

w 8ce, k. 3, s. 300.

Opr.: skóra, tłoczenia (monogram SJ).

Estr. XXXI, s. 461; Guseva I, poz. 463.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–6–16 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 175 (naklejka na grzbiecie); 1062 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5816