Nazwisko i imię / hasło:
Sposób.
Tytuł:
Sposob Naypierwszy Seraficki Wychwalenia Troycy Przenayswiętszey, to iest Koronka Dla Większey Chwały teyże Troycy Przenayswiętszey Y Miłosierdźia Chrześćiańskiego, ku Niewolnikom w Pogańskiey niewoli zostającym pomnożenia. Reimprimatur Michael Episcopus.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1700).
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. [1], 189. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 420.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 145 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1117 (naklejka na grzbiecie), Theol. 1117 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5989
Całość:
Sposób.

Sposob Naypierwszy Seraficki Wychwalenia Troycy Przenayswiętszey, to iest Koronka Dla Większey Chwały teyże Troycy Przenayswiętszey Y Miłosierdźia Chrześćiańskiego, ku Niewolnikom w Pogańskiey niewoli zostającym pomnożenia. Reimprimatur Michael Episcopus.

B. m., b. r. (po 1700).

w 8ce, k. 1, s. [1], 189.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 420.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 145 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1117 (naklejka na grzbiecie), Theol. 1117 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5989