Nazwisko i imię / hasło:
Strzeliste.
Tytuł:
Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W. W. X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akádemickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 181, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 69 (niedokładnie); Guseva I, poz. 429.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 158 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 467; 111/II.23 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: n 69 (zapiska na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5266
Całość:
Strzeliste.

Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W. W. X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akádemickiey Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.

w 8ce, k. 1, s. 181, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 69 (niedokładnie); Guseva I, poz. 429.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 158 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 467; 111/II.23 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: n 69 (zapiska na okładce górnej).

BAN: XXIX / а 5266