Nazwisko i imię / hasło:
Statut.
Tytuł:
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, náprzod zá Náiáśnieyszego Hospodárá krola Jego Mosci Zygmunta III. w Krákowie w roku 1588. Drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L. Trzeci raz zá Náiáśnieyszego K. J. M. Wladysława IV. w Warszawie, w roku 1648 z przydániem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz, zá Náiáśnieyszego krola Jego Mosci Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698. Z przyłożeniem pod artykuły Konstytucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 Oboygu Národom służących (textu samego niczym nie náruszáiąc). Teraz záś piąty raz, zá szczęśliwie panuiącego Náiáśnieyszego Krola Jego Mosci Augusta Trzeciego przedrukowany. W Wilnie, w Drukarni Akademiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1744.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.
Komentarz:
folio, k. 21, s. 422, 54, k. 1, s. 30, k. 16. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XXIX, s. 239; Guseva I, poz. 421.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 221 (naklejka na grzbiecie); 100/Х.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 13
Całość:
Statut.

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, náprzod zá Náiáśnieyszego Hospodárá krola Jego Mosci Zygmunta III. w Krákowie w roku 1588. Drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L. Trzeci raz zá Náiáśnieyszego K. J. M. Wladysława IV. w Warszawie, w roku 1648 z przydániem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz, zá Náiáśnieyszego krola Jego Mosci Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698. Z przyłożeniem pod artykuły Konstytucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 Oboygu Národom służących (textu samego niczym nie náruszáiąc). Teraz záś piąty raz, zá szczęśliwie panuiącego Náiáśnieyszego Krola Jego Mosci Augusta Trzeciego przedrukowany. W Wilnie, w Drukarni Akademiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1744.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.

folio, k. 21, s. 422, 54, k. 1, s. 30, k. 16.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XXIX, s. 239; Guseva I, poz. 421.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 221 (naklejka na grzbiecie); 100/Х.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 13