Nazwisko i imię / hasło:
Solski Stanisław.
Tytuł:
Rozmyslania codzienne na rok cały. W Niedźiele, y Swiętá Uroczyste, z ich własnych Ewángeliy: A we dni powszednie, z Ewángeliy Niedzielnych; Przysposobione tygodniowym obrote[m]. Do nábyćia, y záchowánia Miłośći Boskiey: Chęći y tęsknice ku szczęśliwey wiecznośći: Nabożeństwá ku męce Pańskiey, Naświętszemu Sákrámentowi, y Bogárodźicy Pánnie Maryi. Politowánia nád Duszámi w Czyscu: obrzydzenia grzechow: ukontentowánia wstanie od świátá oddzielonym: y Przygotowánia do pobożney śmierći. Ná pięć Częśći rozłożone, y do Druku podane Przez X. Stanisława Solskiego, Soc. Iesu. z Pozwoleniem Stárszych. [Część pierwsza].

Na karcie przedtytułowej: Rozmyslania Codzienne Na Rok Cały.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1676; Cz. II i Cz. III: 1677; Cz. IV: 1681.
Komentarz:
w 8ce, k. 20, s. 415. Opr.: skóra. – Rozmyslania codzienne od Niedziele Stározapustney az do Niedziele trzeciey po Wielkieynocy. Podane do druku Przez X. Stanisława Solskiego, Soc. Iesu. z Pozwoleniem Stárszych. [Część wtóra] W Krakowie, w druk: Franćiszka Cezarego, I. K. M. Typ. Roku Páńskiego 1677. w 8ce, k. 2, s. 462. Opr.: skóra. – Rozmyslania codzienne od Niedziele trzećiey po Wielkieynocy az do Niedziele iedenastey po Swiątkach. Podane do druku Przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu. z Pozwoleniem Jáśnie Oświeconego Iego Mośći Kśiędzá Andrzeia Trzebickiego biskupá Krákowskiego, kśiążęćiá Siewierskiego. [Część trzecia] W Krakowie, w druk: Franćiszka Cezarego, I. K. M. Typ. Roku Páńskiego 1677. w 8ce, k. 2, s. 463–918, k. 2. Egz. a Opr.: pergamin. Egz. b Def.: brak s. 463–614. Współoprawne, zob. niżej Cz. 4. Rozmyślań. – Rozmyslania codzienne od Niedziele iedenastey po Swiątkách, az do Niedziele pierwszey Adwentowey. Podane do druku Przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu. z Pozwoleniem Stárszych. [Część czwarta] W Krakowie, w druk. Franćiszka Cezarego, I. K. M. Typ. Roku Páńskiego 1681. w 8ce, k. 2, s. 919–1354. Na przodzie wszyty przedtytuł i s. 615–918 Części trzeciej. Opr.: skóra. Estr. XXIX, s. 56; Guseva I, poz. 417.
Proweniencja:
Prow.: Cz. 1 Mateusz Koss zapiska na odwrocie karty przedtytułowej: Ego sum verus possesor hui / us Libri MAtheus / Koss Anno 1688. Jan Wisnowski zapiski na karcie przedtytułowej: Joannes Wisno[ws]ki [przekreślone] / Joannes Wisnowski / ExPalatino Podlaszcensis. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 122. RRKSO, poz. 58: Rozmyślania Codzienne na rok cały w skurzaney oprawie iedna, w szarey druga, w białey pergaminowey. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1028; 111/II.12 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Zapiski na karcie przedtytułowej: Kto tę Ksziąskę Vkradni / Temu Ręka Vpadni. Salue Regina Celorum Ave Domin[a] / Angelorum Salue Radix Salue. Cz. 2 Konstancja Sapieżyna// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 122. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 122 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 59; 111/II.12 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Cz. 3 Egz. a Konstancja Sapieżyna/// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 122. RRKSO, poz. 58: Rozmyślania Codzienne na rok cały w skurzaney oprawie iedna, w szarey druga, w białey pergaminowey. Sankt Petersburg BAN sygn.: 59 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej); 111/II.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: jj=Axv2 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna, Nieśwież KKS. Cz. 4 Konstancja Sapieżyna//// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 122. Nieśwież KKS// sygn. RKKS: H 122 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 354; 1028 (naklejki na grzbiecie); Theol. 1028 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5499
Całość:
Solski Stanisław.

Rozmyslania codzienne na rok cały. W Niedźiele, y Swiętá Uroczyste, z ich własnych Ewángeliy: A we dni powszednie, z Ewángeliy Niedzielnych; Przysposobione tygodniowym obrote[m]. Do nábyćia, y záchowánia Miłośći Boskiey: Chęći y tęsknice ku szczęśliwey wiecznośći: Nabożeństwá ku męce Pańskiey, Naświętszemu Sákrámentowi, y Bogárodźicy Pánnie Maryi. Politowánia nád Duszámi w Czyscu: obrzydzenia grzechow: ukontentowánia wstanie od świátá oddzielonym: y Przygotowánia do pobożney śmierći. Ná pięć Częśći rozłożone, y do Druku podane Przez X. Stanisława Solskiego, Soc. Iesu. z Pozwoleniem Stárszych. [Część pierwsza].

Na karcie przedtytułowej: Rozmyslania Codzienne Na Rok Cały.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1676; Cz. II i Cz. III: 1677; Cz. IV: 1681.

w 8ce, k. 20, s. 415.

Opr.: skóra.

– Rozmyslania codzienne od Niedziele Stározapustney az do Niedziele trzeciey po Wielkieynocy. Podane do druku Przez X. Stanisława Solskiego, Soc. Iesu. z Pozwoleniem Stárszych. [Część wtóra] W Krakowie, w druk: Franćiszka Cezarego, I. K. M. Typ. Roku Páńskiego 1677.
w 8ce, k. 2, s. 462.

Opr.: skóra.

– Rozmyslania codzienne od Niedziele trzećiey po Wielkieynocy az do Niedziele iedenastey po Swiątkach. Podane do druku Przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu. z Pozwoleniem Jáśnie Oświeconego Iego Mośći Kśiędzá Andrzeia Trzebickiego biskupá Krákowskiego, kśiążęćiá Siewierskiego. [Część trzecia] W Krakowie, w druk: Franćiszka Cezarego, I. K. M. Typ. Roku Páńskiego 1677.
w 8ce, k. 2, s. 463–918, k. 2.

Egz. a
Opr.: pergamin.

Egz. b
Def.: brak s. 463–614.
Współoprawne, zob. niżej Cz. 4. Rozmyślań.


– Rozmyslania codzienne od Niedziele iedenastey po Swiątkách, az do Niedziele pierwszey Adwentowey. Podane do druku Przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu. z Pozwoleniem Stárszych. [Część czwarta] W Krakowie, w druk. Franćiszka Cezarego, I. K. M. Typ. Roku Páńskiego 1681.
w 8ce, k. 2, s. 919–1354.
Na przodzie wszyty przedtytuł i s. 615–918 Części trzeciej.

Opr.: skóra.

Estr. XXIX, s. 56; Guseva I, poz. 417.

Prow.:
Cz. 1
Mateusz Koss
zapiska na odwrocie karty przedtytułowej: Ego sum verus possesor hui / us Libri MAtheus / Koss Anno 1688.

Jan Wisnowski
zapiski na karcie przedtytułowej: Joannes Wisno[ws]ki [przekreślone] / Joannes Wisnowski / ExPalatino Podlaszcensis.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 122.
RRKSO, poz. 58: Rozmyślania Codzienne na rok cały w skurzaney oprawie iedna, w szarey druga, w białey pergaminowey.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1028; 111/II.12 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Zapiski na karcie przedtytułowej: Kto tę Ksziąskę Vkradni / Temu Ręka Vpadni.
Salue Regina Celorum Ave Domin[a] / Angelorum Salue Radix Salue.

Cz. 2
Konstancja Sapieżyna//
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 122.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 122 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 59; 111/II.12 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Cz. 3
Egz. a
Konstancja Sapieżyna///
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 122.
RRKSO, poz. 58: Rozmyślania Codzienne na rok cały w skurzaney oprawie iedna, w szarey druga, w białey pergaminowey.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 59 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej); 111/II.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: jj=Axv2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna, Nieśwież KKS.

Cz. 4
Konstancja Sapieżyna////
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 122.

Nieśwież KKS//
sygn. RKKS: H 122 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 354; 1028 (naklejki na grzbiecie); Theol. 1028 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 5499