Nazwisko i imię / hasło:
Sokołowski Bartłomiej.
Tytuł:
Nabozenstwo prywatne albo Godzinki o Błogosławionym Bogumile Arcy biskupie Gniezninskim. Od Kościoła Bożego w Regestr Swiętych ieszcze niepoliczonym, ále tylko (iáko mowią) Voce Populi dla wielkich Cudow, y łask, ktorych po dziś dzień w rożnych Potrzebách, do Jego Protekcyi uciekáiący się ludzie doznáią. Od trzech set lat, zá Swiętego Mianym. Ktorego drogi Ciáłá Depozyt, wielkiemi Cudámi, y Codziennemi łáskámi słynący, w Kollegiácie Unieiowskiey iest złożony. Przez X. Bártłomieiá Sokołowskiego Oboyga Práwá Doktorá, Kustoszá Unieiowskiego. Napisane Y do Druku podane. W Kaliszu, w Drukarni J. K. M. R. 1748.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, (druk. Jezuitów), 1748.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 43, tabl. 1. Opr.: karton. Estr. brak tego tytułu; Guseva II, poz. 417.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 858 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 r., poz. 858, pod tytułem: Godzinki o błogosławionym Bogumile, w Kaliszu, 1748).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6813
Całość:
Sokołowski Bartłomiej.

Nabozenstwo prywatne albo Godzinki o Błogosławionym Bogumile Arcy biskupie Gniezninskim. Od Kościoła Bożego w Regestr Swiętych ieszcze niepoliczonym, ále tylko (iáko mowią) Voce Populi dla wielkich Cudow, y łask, ktorych po dziś dzień w rożnych Potrzebách, do Jego Protekcyi uciekáiący się ludzie doznáią. Od trzech set lat, zá Swiętego Mianym. Ktorego drogi Ciáłá Depozyt, wielkiemi Cudámi, y Codziennemi łáskámi słynący, w Kollegiácie Unieiowskiey iest złożony. Przez X. Bártłomieiá Sokołowskiego Oboyga Práwá Doktorá, Kustoszá Unieiowskiego. Napisane Y do Druku podane. W Kaliszu, w Drukarni J. K. M. R. 1748.

Kalisz, (druk. Jezuitów), 1748.

w 8ce, k. 12, s. 43, tabl. 1.

Opr.: karton.

Estr. brak tego tytułu; Guseva II, poz. 417.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 858 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 r., poz. 858, pod tytułem: Godzinki o błogosławionym Bogumile, w Kaliszu, 1748).

BAN: XXIX / a 6813