Nazwisko i imię / hasło:
Skorulski Józef.
Tytuł:
Wybor nabozenstwa. Przywileje, odpusty, y łaski hoynie od Swiętey Stolicy Apostolskiey udźielone, y chwalebne powinnośći Arcybractwa Bozego Ciała y Miłosierdzia w Kaplicy Stołecznego w Wielkim Xięstwie Litewskim miasta Wilna J. K. M. przy kośćiele Swięto-Jańskim Societatis Jesu, ufundowanego Wszelkiego stanu y płći ludźiom, duchownym y swieckim do otrzymania darow Bożych, y zbawienia służące. Teraz potrzećie Z przydatkiem wielu modlitw, y nabożeństw ułożone, y lepszym porządkiem do przedrukowania podane, przez X. J. S. Soc. Iesu, na ten czas przełożonego tegoż Arcy-Bractwa, Roku Pańskiego 1748. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1748.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 273, [5]. Def.: brak 3-ch kart z dedykacją; pełny egz.: , k. 4, s. 273, [5]. Opr.: półskórek. Estr. XXXIII, s. 418 (pod hasłem: Wybór); SPPP III, s. 576; Guseva I, poz. 499.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? ślad po ekslibrisie KS? na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 26. Sankt Petersburg BAN sygn.: 412 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.61 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19869
Całość:
Skorulski Józef.

Wybor nabozenstwa. Przywileje, odpusty, y łaski hoynie od Swiętey Stolicy Apostolskiey udźielone, y chwalebne powinnośći Arcybractwa Bozego Ciała y Miłosierdzia w Kaplicy Stołecznego w Wielkim Xięstwie Litewskim miasta Wilna J. K. M. przy kośćiele Swięto-Jańskim Societatis Jesu, ufundowanego Wszelkiego stanu y płći ludźiom, duchownym y swieckim do otrzymania darow Bożych, y zbawienia służące. Teraz potrzećie Z przydatkiem wielu modlitw, y nabożeństw ułożone, y lepszym porządkiem do przedrukowania podane, przez X. J. S. Soc. Iesu, na ten czas przełożonego tegoż Arcy-Bractwa, Roku Pańskiego 1748. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1748.

w 4ce, k. 1, s. 273, [5].
Def.: brak 3-ch kart z dedykacją; pełny egz.: , k. 4, s. 273, [5].

Opr.: półskórek.

Estr. XXXIII, s. 418 (pod hasłem: Wybór); SPPP III, s. 576; Guseva I, poz. 499.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
ślad po ekslibrisie KS? na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 26.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 412 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.61 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19869