Nazwisko i imię / hasło:
Skarbnica.
Tytuł:
Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy iaśniey otwarta przy obrazie Bogarodzice Maryey Panny w Kościele Michała Swiętego w Wilnie Pánien Zakonnych Zakonu Franciszka Swiętego Fundacyi Sapieżyńskiey codziennemi, iawnemi Autentycznemi Cudámi ubogacona. Ku Pociesze duszney wiernych Chrystusowych na Swiat wydána. W Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow Roku Pańskiego 1671.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1671.
Komentarz:
w 4ce, k. 30, tabl. 1. Def.: brak karty tytułowej i karty ostatniej (obie uzupełnione ręcznie); pełny egz.: k. 32, tabl. 1; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Narodowej w Warszawie. Opr.: półskórek. Estr. XXVIII, s. 132 (niedokładnie); Guseva I, poz. 405.
Proweniencja:
Prow.: Kodeń / Jan Fryderyk Sapieha według katalogu alfabetycznego OS BAN na wyklejce znajdował się ekslibris JFS (duży). RKKS: poz. Q 155. Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 500 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 187 v., poz. 500 [przekreślona, zmieniona na:] 102). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VI.18 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18387
Całość:
Skarbnica.

Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy iaśniey otwarta przy obrazie Bogarodzice Maryey Panny w Kościele Michała Swiętego w Wilnie Pánien Zakonnych Zakonu Franciszka Swiętego Fundacyi Sapieżyńskiey codziennemi, iawnemi Autentycznemi Cudámi ubogacona. Ku Pociesze duszney wiernych Chrystusowych na Swiat wydána. W Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow Roku Pańskiego 1671.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1671.

w 4ce, k. 30, tabl. 1.
Def.: brak karty tytułowej i karty ostatniej (obie uzupełnione ręcznie); pełny egz.: k. 32, tabl. 1; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Narodowej w Warszawie.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVIII, s. 132 (niedokładnie); Guseva I, poz. 405.

Prow.:
Kodeń / Jan Fryderyk Sapieha
według katalogu alfabetycznego OS BAN na wyklejce znajdował się ekslibris JFS (duży).
RKKS: poz. Q 155.

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 500 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 187 v., poz. 500 [przekreślona, zmieniona na:] 102).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VI.18 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18387