Nazwisko i imię / hasło:
Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych robot do ich rzemiesł; y innym wielce pożyteczne. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekárstwá wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio, Doctore, Illustr. Principis et Reuerndisssimi Domini D. Simonis Rudnicki, Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopi Varmien. Medico Physico. Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego, M. DC. XX.

Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1620 (po 14 XI).
Komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 425 (1-177, 187, 179-344, 245, 346-425), [1], k. 1. Na ost. karcie recto: Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620. Def.: brak 6 pierwszych kart (karty tytułowej i dedykacji) oraz s. 417–424; pełny egz.: k. 18, s. 425, [1], k. 1; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. PAN w Kórniku. Opr.: karton, papier. Estr. XXIV, 177–178 (pod hasłem: Pedemontan Aleksy, tu: k. 19, s. 425); Malicki, poz. 54; Guseva I, poz. 332.
Proweniencja:
Konstancja Sapieżyna ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. Zapiska na ostatniej stronie (pod erratą): Informacia [przepis na sporządzenie wódki anyżowej dla poprawy apetytu].
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 26849
Całość:
Ruscelli Girolamo.

Taiemnice; Wszystkim oboygá płći nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych robot do ich rzemiesł; y innym wielce pożyteczne. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekárstwá wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio, Doctore, Illustr. Principis et Reuerndisssimi Domini D. Simonis Rudnicki, Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopi Varmien. Medico Physico. Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego, M. DC. XX.

Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1620 (po 14 XI).

w 4ce, k. 12, s. 425 (1-177, 187, 179-344, 245, 346-425), [1], k. 1.
Na ost. karcie recto: Cum Gratia & Priuilegio S.R.M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620.
Def.: brak 6 pierwszych kart (karty tytułowej i dedykacji) oraz s. 417–424; pełny egz.: k. 18, s. 425, [1], k. 1; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. PAN w Kórniku.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXIV, 177–178 (pod hasłem: Pedemontan Aleksy, tu: k. 19, s. 425); Malicki, poz. 54; Guseva I, poz. 332.

Konstancja Sapieżyna
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.

Zapiska na ostatniej stronie (pod erratą): Informacia [przepis na sporządzenie wódki anyżowej dla poprawy apetytu].

BAN: XXIX / б 26849