Nazwisko i imię / hasło:
Rycaut Paul.
Tytuł:
Monarchia Turecka, Opisana. Prżez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego. V Porty Ottomanskiey Residviącego. Z Francvskiego Ięzyka Na Polski Przetłvmaczona. Przez Szlachcica Polskiego. Y do Druku podána w Roku 1678.

Na frontyspisie: Monarchia Tvrecka.

Miejsce i rok wydania:
B. m. (Słuck, Druk. Radziwiłłowska), 1678.
Komentarz:
folio, k. 6 (z frontyspisem), s. 251 (właściwie: s. 249, pominięte s. 66, 121, 129, dwa razy wybita s. 127), [3]. Def.: obcięte dołem: frontyspis i karta tytułowa – na karcie tytułowej, na doklejonym dolnym fragmencie, dopisane ręcznie: W Słvckv. Opr.: skóra (tłoczenia). Estr. XXVI, s. 293 (pod hasłem: Ricaut Paweł).
Proweniencja:
Prow.: Biała BW/ sygn.: D–4–28 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 53/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).
Lokalizacja:
BUM: 5 Lp 296
Całość:
Rycaut Paul.

Monarchia Turecka, Opisana. Prżez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego. V Porty Ottomanskiey Residviącego. Z Francvskiego Ięzyka Na Polski Przetłvmaczona. Przez Szlachcica Polskiego. Y do Druku podána w Roku 1678.

Na frontyspisie: Monarchia Tvrecka.

B. m. (Słuck, Druk. Radziwiłłowska), 1678.

folio, k. 6 (z frontyspisem), s. 251 (właściwie: s. 249, pominięte s. 66, 121, 129, dwa razy wybita s. 127), [3].
Def.: obcięte dołem: frontyspis i karta tytułowa – na karcie tytułowej, na doklejonym dolnym fragmencie, dopisane ręcznie: W Słvckv.

Opr.: skóra (tłoczenia).

Estr. XXVI, s. 293 (pod hasłem: Ricaut Paweł).

Prow.:
Biała BW/
sygn.: D–4–28 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 53/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

BUM: 5 Lp 296