Nazwisko i imię / hasło:
Rosignoli Carlo Gregorio.
Tytuł:
Prawdy Wieczne wyráżone w náukách potrzebnych, tym osobliwie, co ćwiczenia Duchowne álbo rekollekcye czynią Zebrane Od Oycá Karola Grzegorza Rosignoli Societatis Jesu. á z Włoskiego ná Polski ięzyk Roku 1701 Przetłvmaczone. w Warszawie, w Drukárni I. K. M. Collegium Oycow Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1701.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 463. Opr.: karton, papier. Estr. XXVI, s. 367 (tu mylnie: w drukarni Soc. Jesu).
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 52. Sankt Petersburg BAN sygn.: 116 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BUM: 2 Co 3/4°
Całość:
Rosignoli Carlo Gregorio.

Prawdy Wieczne wyráżone w náukách potrzebnych, tym osobliwie, co ćwiczenia Duchowne álbo rekollekcye czynią Zebrane Od Oycá Karola Grzegorza Rosignoli Societatis Jesu. á z Włoskiego ná Polski ięzyk Roku 1701 Przetłvmaczone. w Warszawie, w Drukárni I. K. M. Collegium Oycow Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1701.

w 4ce, k. 1, s. 463.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXVI, s. 367 (tu mylnie: w drukarni Soc. Jesu).

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 52.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 116 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BUM: 2 Co 3/4°