Nazwisko i imię / hasło:
Rakiewicz Augustyn.
Tytuł:
Zapach Mirrhowego Snopka. To iest, Modlitwy Nabozne, O Męce Panskiey. Y o Boleśćiach N. Panny. Według Rozancowych Bolesnych Táiemnic piąćiu. Wydane przez X. Avgustyna Rakiewicza, S. Th: Dok. Zakonu Dominika. S. Prowincyi Litewskiey. z Dozwol: z Wierzchnośći [sic] Należytey. w Supraslu u WW. OO. Bazylianow. Drukowane Roku 1711.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1711.
Komentarz:
w 4ce, k. 37. Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 38; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Ossolineum we Wrocławiu. Opr.: skóra, tłoczenia (medalion: Matka Boska z Dzieciątkiem). Estr. XXVI, s. 117–118 (podaje: s. 76 oraz mylny rok wydania: 1717); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 4; Guseva I, poz. 382 (tu mylny rok wydania: 1717).
Proweniencja:
Prow.: Jan Rynkszel (Rynkszek?) zapiska na odwrocie ost. karty: Ego Sm Ego Sum Posesor Jan Rynkszel [lub: Rynkszek]. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS, poz. Q 71: Dedykacya JW. Jmci Pannie Konstancyey z Sapiezanki Branickiey woiewodziance podlaskiey. alias rospamientywanie męki Panskiey. w skurze Szarey oprawna z Kopersztychem Niepokalanego poczęcia N. P. Maryij. wybity złotem. Sankt Petersburg BAN sygn.: 495; 108/V.9 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Zapiska na pierwszej karcie: Proba Piora Laudetur Jezus.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21416 adl. 1
Całość:
Rakiewicz Augustyn.

Zapach Mirrhowego Snopka. To iest, Modlitwy Nabozne, O Męce Panskiey. Y o Boleśćiach N. Panny. Według Rozancowych Bolesnych Táiemnic piąćiu. Wydane przez X. Avgustyna Rakiewicza, S. Th: Dok. Zakonu Dominika. S. Prowincyi Litewskiey. z Dozwol: z Wierzchnośći [sic] Należytey. w Supraslu u WW. OO. Bazylianow. Drukowane Roku 1711.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1711.

w 4ce, k. 37.
Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 38; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Ossolineum we Wrocławiu.

Opr.: skóra, tłoczenia (medalion: Matka Boska z Dzieciątkiem).

Estr. XXVI, s. 117–118 (podaje: s. 76 oraz mylny rok wydania: 1717); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 4; Guseva I, poz. 382 (tu mylny rok wydania: 1717).

Prow.:
Jan Rynkszel (Rynkszek?)
zapiska na odwrocie ost. karty: Ego Sm Ego Sum Posesor Jan Rynkszel [lub: Rynkszek].

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS, poz. Q 71: Dedykacya JW. Jmci Pannie Konstancyey z Sapiezanki Branickiey woiewodziance podlaskiey. alias rospamientywanie męki Panskiey. w skurze Szarey oprawna z Kopersztychem Niepokalanego poczęcia N. P. Maryij. wybity złotem.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 495; 108/V.9 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na pierwszej karcie: Proba Piora Laudetur Jezus.

BAN: XXIX / б 21416 adl. 1